Seksjon for mennesker og kompetanse

Seksjonen driv med organisasjonsutvikling, rekruttering og utvikling av leiarar og medarbeidarar.