Avdeling for Nansen-programmet for Ukraina

Avdeling for Nansen-programmet for Ukraina er en nyopprettet avdeling i Norad. Avdelingen har ansvaret for å forvalte den sivile delen Nansen-programmet, om lag 7,5 mrd. kroner årlig. Programmet har som mål å bidra til at Ukraina kan beskytte sitt territorium og sin befolkning fra russiske angrep, opprettholde samfunnskritiske funksjoner i Ukraina og redusere de menneskelige lidelsene. Videre å bidra til å gjenoppbygge et trygt og fritt Ukraina.

Ta kontakt

Ansatte