Direktøren

Direktøren leier arbeidet til etaten. Direktørens kontor gir fagleg støtte til Norads direktør innanfor ulike tema og bidrar med strategisk rådgiving til direktøren og leiargruppa.