Seksjon for mat

Seksjonen jobbar med berekraftige matsystem, landbruk, internasjonal landbruksforsking, genetisk mangfald og frøtryggleik. Seksjonen jobbar også med ernæring og berekraftig kosthald, og oppfølging av avtalar med sivilsamfunnsorganisasjonar og næringsliv. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 2 – utrydde svolt.