Seksjon for næringsliv og nye partnarskap

Seksjonen jobbar med mobilisering av, partnarskap med og finansiering av bistand gjennom næringslivet. Seksjonen jobbar også med jobbskaping, anstendig arbeid, rammevilkår og handel. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst og 17) Samarbeid for å nå måla.