Avdeling for partnarskap og omfordeling

Avdelinga driv samarbeid og mobiliserer og finansierer bistand gjennom multilaterale organisasjonar, sivilt samfunn og næringsliv.

Avdelinga har særskilt ansvar for desse berekraftsmåla:
1) Utrydde fattigdom
8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9) Industri, innovasjon og infrastruktur
10) Mindre ulikskap
16) Fred, rettferd og velfungerande institusjonar
17) Samarbeid for å nå måla.

Ta kontakt

Ansatte

Seksjon for næringsliv og nye partnarskap

Seksjonen jobbar med mobilisering av, partnarskap med og finansiering av bistand gjennom næringslivet. Seksjonen jobbar også med jobbskaping, anstendig arbeid, rammevilkår og handel. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst og 17) Samarbeid for å nå måla.

Seksjon for innovasjon

Seksjonen jobbar med digitale fellesgode. Seksjonen har innovasjon som metode og jobbar med forvaltning av innovative partnarskap med næringslivet. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 9 – industri, innovasjon og infrastruktur.

Seksjon for styresett og openheit

Seksjonen har ansvar for skatt, nasjonal ressursmobilisering og ulovleg kapitalflyt, anti-korrupsjon, offentleg finansforvaltning og politisk økonomi. Seksjonen gir bistand til utvikling av statistikkbyrå og register. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 16 – fred, rettferd og velfungerande institusjonar.

Seksjon for sivilt samfunn

Seksjonen jobbar med rolla og handlingsrommet til sivilsamfunnet, gir støtte til sivilsamfunnsorganisasjonar, informasjonsstøtte og demokratistøtte. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 16) Fred, rettferd og velfungerande institusjonar og 17) Samarbeid for å nå måla.

Seksjon for multilateralt samarbeid

Seksjonen gir kjernestøtte til multilaterale organisasjonar og arbeider med makroøkonomi, gjeld og sosiale tryggleiksnett Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 1) Utrydde fattigdom og 10) Mindre ulikskap.