Internrevisjon

Internrevisjonen skal fremja og verna Norads verdiar gjennom å gi risikobaserte og objektive stadfestingar, råd og innsikt. Varslar ved mistanke om økonomisk misleghald handteras òg her.