Avdeling for organisasjonsutvikling

Avdelinga driv organisasjonsutvikling og personal- og fellestenester.

Ta kontakt

Ansatte

Seksjon for fellestenester ​​​​​

Seksjonen har ansvar for tryggleik og beredskap, drift, lønn, innkjøp og teknisk støtte ved arrangement.