Seksjon for global helse

Seksjonen jobbar med helsesystem, mødre- og barnehelse, covid-19-respons, ikkje-smittsame sjukdommar og samarbeid med partnarar multilateralt, i det sivile samfunnet og i næringslivet. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 3 – god helse og livskvalitet.