Seksjon for kunnskapsforvaltning

Seksjonen samlar inn og gjer tilgjengeleg kunnskap og byggjer system som gjer det mogleg å finne relevant kunnskap.