Seksjon for høgare utdanning og forskning

Seksjon jobbar med støtte til høgare utdanning og forsking, inkludert NORHED, NORPART, rettane til studentar og akademikarar (SAIH) og støtte til forskingsinstitusjonar i utviklingsland. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 4 – god utdanning.