Seksjon for global helse

Seksjonen har ansvar for oppfølging og gjennomføring av regjeringens prioriterte innsats på global helse.