Avdeling for helse, utdanning og menneskerettigheter

Helse og utdanning står sentralt i arbeidet med å oppnå bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon. Derfor er dette to hovedsatsinger for norsk utviklingssamarbeid.

Avdelingen arbeider med multilaterale organisasjoner og større, globale initiativ innen helse, utdanning og menneskerettigheter, samt utredninger, faglig rådgivning og forvaltning av tilskuddsmidler. 

Kontakt avdelingen

Ansatte

Seksjon for global helse

Seksjonen har ansvar for oppfølging og gjennomføring av regjeringens prioriterte innsats på global helse.

Seksjon for utdanning

Seksjonen følger opp gjennomføringen av regjeringens prioriterte innsats på utdanning for utvikling.

Seksjon for menneskerettigheter

Seksjonen har ansvar for oppfølging og gjennomføring av regjeringens prioriterte innsats på menneskerettigheter.