Norads årsrapport 2013

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2014
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 68
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-723-8
 • ISSN: --
Norads rsrapport 2013
Bestill gratis papirutgave:

I 2013 var Norads hovedoppgaver å:

 • bistå Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene med faglig rådgivning på det utviklingspolitiske området
 • bistå Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene i arbeidet med kvalitetssikring av norsk utviklingssamarbeid
 • initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av utviklingssamarbeidet
 • kommunisere bredt om langsiktig utviklingssamarbeid og resultater
 • forvalte tilskuddsordninger på utviklingsfeltet i henhold til årlig tildeling fra Utenriksdepartementet
Publisert 08.04.2014
Sist oppdatert 16.02.2015