Norads årsrapport 2008

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2009
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: --
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 52
 • Serienummer: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Innhold:

 1. Hovedpunkter
 2. Faglig rådgivning
  Noen utviklingstrekk
  Norads tilnærming til faglig rådgivning
  Miljø og klima
  Olje for utvikling
  Energi, vann og infrastruktur
  Næringsutvikling, fisk og landbruk
  Anti-korrupsjon
  Kvinner og likestilling
  Kultursamarbeid
  Utdanning
  Helse og hiv/aids
  Budsjettstøtte, finansforvaltning og offentlige reformer
  Fredsbygging og konfliktsensitivitet
  Menneskerettigheter
 3. Kvalitetssikring og resultatrapportering
 4. Evaluering
 5. Tilskuddsforvaltning
  Norads forvaltning av bistand: Noen hovedtall
  Støtte til sivilt samfunn
  Støtte til næringsliv og næringsutvikling
  Forskning og høyere utdanning
  Faglig samarbeid. Olje for utvikling, Nansen-programmet
 6. Informasjonsvirksomheten
 7. Administrasjon og organisasjonsutvikling

Vedlegg 1. Gjennomganger og andre studier utarbeidet eller finansiert av Norad i 2008
Vedlegg 2. Faglig samarbeid med internasjonale organisasjoner og nettverk
Vedlegg 3. Faglige konferanser og seminarer
Vedlegg 4. Tabell: Bistand gjennom Norad i 2008 og 2007, fordelt etter budsjett-kapitler og -poster
Vedlegg 5. Tabell: Norads andel av norsk bistand i 2008, fordelt på bistandstype
Vedlegg 6. Tabell: Bilateral bistand gjennom Norad i 2008, fordelt på geografiske regioner og budsjettkapitler
Vedlegg 7. Tabell: Støtte gjennom Norad til multilaterale organisasjoner i 2008
Vedlegg 8. Tabell: Bilateral bistand gjennom Norad i 2008 fordelt på DAC-sektorer

Publisert 26.06.2009
Sist oppdatert 16.02.2015