Norads aktiviteter i 2007 - Etatsrapport

Om publikasjonen

 • Utgitt: juli 2008
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: --
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 31
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-305-6
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Innhold

1. Hovedpunkter i 2007

2. Faglig rådgivning

a. Miljø og klima
b. Norads miljøhandlingsplanprosjekt
c. Utdanning
d. Forskning
e. Helse og aidsbekjempelse
f. Kvinner og likestilling
g. Menneskerettigheter
h. Konfliktsensitivitet og fredsbygging
i. Korrupsjonsbekjempelse
j. Budsjettstøtte, finansforvaltning og offentlige reformer
k. Kraft og fornybar energi
l. Olje for Utvikling
m. Næringsutvikling

3. Kvalitetssikring og resultatrapportering

4. Evaluering

5. Tilskuddsforvaltning

6. Informasjonsvirksomheten

7. Administrasjon og organisasjonsutvikling


Vedlegg 1.
Oversikt over gjennomganger og andre studier, utarbeidet eller finansiert av Norad i 2007.

Vedlegg 2..
Faglig samarbeid med internasjonale organisasjoner og nettverk i 2007

Vedlegg 3.
Bistand gjennom Norad 2007, fordelt etter budsjettkapitler og -poster.

Vedlegg 4.
Norads andel av norsk bistand i 2007, fordelt på bistandstype.

Vedlegg 5.
Bilateral bistand gjennom Norad 2007, fordelt på geografiske regioner og budsjettkapitler.

Vedlegg 6.
Støtte gjennom Norad til multilaterale organisasjoner i 2007.

Vedlegg 7.
Bilateral bistand gjennom Norad 2007, fordelt på DAC-sektorer.

Publisert 16.01.2009
Sist oppdatert 16.02.2015