Norads årsrapport 2020

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2021
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 45
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-008-8
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Leders beretning: 

Fjoråret ble preget av covid-19. Pandemien påvirket land og samfunnssektorer over hele verden. Konsekvensene har vært omfattende for fattige land og særlig sårbare grupper. Norad var raskt ute med å vurdere hvordan vi best kunne bidra med å tilpasse norsk bistand til pandemien.

En viktig del av dette arbeidet var å omdisponere budsjettmidler, ikke bare til helsetiltak, men også til tiltak for å redusere konsekvensene for fattige land. Ulike tidsbegrensede tiltak innenfor sentrale vedtatte rammer ble også innført for at partnere raskt kunne gjøre nødvendige justeringer og tilpasninger.

Les hele beretningen i årsrapporten.

Publisert 22.04.2021
Sist oppdatert 22.04.2021