Norads årsrapport 2009

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2010
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 40
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-490-9
 • ISSN: --
frontpage image
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Norads årsrapport for 2009 gir et innblikk i spennvidden i Norads arbeid, og rapporterer på oppnådde resultater iht. tildelingsbrev 01/2009.

Etterspørselen etter tjenester innen alle Norads kjerneoppgaver har vært høy, og organisasjonens leveranser har gjennomgående holdt høy kvalitet. Gjennom året har Norad overtatt flere oppgaver fra Utenriksdepartementet (UD), og befestet sin rolle som fagetat og forvaltningsorgan.

Norads fagkompetanse er anerkjent, og har vært med på å gjøre Norad til en relevant og profesjonell aktør og samarbeidspartner for våre primære oppdragsgivere. Gjennom omprioritering av ressursene har Norad klart å tilpasse seg og svare på de utfordringene som endring i tematiske prioriteringer og/eller økt etterspørsel representerer.

Norads virksomhetsplan 2009 vektla en systematisk utvidelse av Norads brukergrupper ut over UD, utestasjonene og eksisterende partnere i statsforvaltningen. Etterspørselen fra nye brukergrupper, særlig i UD, er stigende, men vi er ennå ikke ferdige med etableringen av tydelige samarbeidsrelasjoner til øvrige deler av offentlig sektor i Norge.

Publisert 25.04.2007
Sist oppdatert 16.02.2015