Norads årsrapport 2019

Om publikasjonen

 • Utgitt: mars 2020
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 40
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-024-8
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Reform 2019 preget fjoråret. Norad var aktivt med i arbeidet forut for beslutning og i omstillingsprosessen.

Selv om ressurssituasjonen har vært krevende leverte Norad på løpende virksomhet, og i tillegg på politisk prioriterte områder som personer med funksjonsnedsettelse, digitalisering, Kunnskapsbanken og bærekraftige matsystemer.

Publisert 15.04.2020
Sist oppdatert 15.04.2020