Norads årsrapport 2015

Om publikasjonen

 • Utgitt: mars 2016
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 75
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-864-8
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Norads samfunnsoppdrag er å gi faglige råd og bistå med kvalitetssikring, å sørge for gjennomføring av uavhengige evalueringer, å kommunisere om utviklingssamarbeidet og å forvalte bistandsmidler.

Norad har i 2015 gjennomført sine oppgaver i samsvar med krav og føringer i tildelingsbrev. Det var høy aktivitet og stor etterspørsel etter tjenester innen alle Norads fem hovedoppgaver.

Norad gir i årsrapportenen vurdering av innsats, aktiviteter og måloppnåelse for hver av direktoratets hovedoppgaver samt administrasjon og organisatoriske forhold.

Utdypende omtale av resultater oppnådd i tilskuddsforvaltningen vil etter avtale med departementet bli oversendt 15. april.

Publisert 02.05.2016
Sist oppdatert 02.05.2016