Norads årsrapport 2021

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2022
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 68
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-099-6
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Leders beretning

Covid-19 preget 2021. Hele verden har opplevd nedstengte samfunn og ulik grad av økonomisk krise og tilbakegang. Spesielt for utviklingsland har konsekvensene vært alvorlige. Blant de mest dramatiske konsekvensene er 100 millioner flere mennesker som har blitt ført inn i ekstrem fattigdom. Millioner av barn har mistet viktig skolegang. Pandemien har forsterket ulikhet og marginalisering av kvinner og sårbare grupper. Rommet for sivilt samfunn er i mange land blitt strammet til.

Denne utviklingen har hatt store ringvirkninger for bistanden, både når det gjelder innretning og forvaltning. Norad har måttet vise stor fleksibilitet ovenfor partnere i 2021. Norad har spilt en sentral rolle i Norges respons, både gjennom å forvalte direkte bevilgninger i vaksine- og smittevernarbeid, men også i gjenoppbygging av for eksempel verdikjeder for matproduksjon gjennom multilaterale partnere. Sivilsamfunnspartnere er blitt gitt betydelig rom for justering og omdisponering i sine programmer.

Les hele beretningen i årsrapporten.

Publisert 21.04.2022
Sist oppdatert 21.04.2022