Norads årsrapport 2022

Om publikasjonen

 • Utgitt: april 2023
 • Serie: --
 • Type: Årsrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 76
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-156-6
 • ISSN: --
Forside på Norads årsrapport 2022
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Leders beretning

Russlands angrepskrig på Ukraina og ettervirkningene av covid-19 pandemien har preget utviklingsagendaen i hele 2022. Konsekvensene av disse krisene har vært særlig alvorlige i det globale sør. UNDP Human Development Report, som kom ut i andre halvdel av året, slo fast at ni av ti land opplever at det går feil vei. Det antas at pandemien skapte mellom 100 og 150 millioner flere ekstremfattige. Priser på mat, energi og gjødsel er mangedoblet og antallet mennesker som opplever sult og matusikkerhet har steget til mellom 702 og 828 millioner mennesker, en økning fra årene før. Samtidig ser vi at konsekvensene av klimaendringene undergraver partnerlandenes evne til å levere på bærekraftsmålene.

Dette bakteppet preget selvsagt utviklingssamarbeidet og Norads arbeid i året som gikk. Mye av den fleksibiliteten som sivilsamfunnsaktører fikk under pandemien har blitt videreført. Det har vært viktig for å levere godt i en fortsatt omskiftelig verden.

Foreløpige evalueringer av FNs innsats under covid-19, viser at bruk av kjernestøtte og andre former for fleksibel finansiering har vært helt avgjørende for at det multilaterale systemet har kunnet respondere raskt på krisen med svært gode resultater. Norad har jobbet systematisk for å følge opp målsettingen om å begrense bruken av sterkt øremerket støtte til organisasjoner i FN-systemet.

Les hele beretningen i årsrapporten.

Publisert 21.04.2023
Sist oppdatert 21.04.2023