Brønn vannpumpe
Mange kan sende sms. Langt færre kan gå på do.
Foto: Hege Opseth

Flere har tilgang til mobiltelefon enn toalett

Ting du kanskje ikke visste om «problemet mange ikke liker å snakke om».

Tenk deg et liv uten rent vann? Du får sjeldent slukket tørsten og har hverken vann til å koke mat eller vaske deg …

Tre av ti mennesker i verden har ikke tilgang på rent drikkevann. Enda flere mangler toalett og ordentlige sanitære forhold. Flere millioner dør hvert år av sykdommer de får på grunn av skittent vann og dårlige hygieniske forhold. Mangel på toaletter er den største enkeltårsaken til infeksjoner i verden.

Og det er barn som rammes hardest. Hvert 20. sekund dør et barn av sykdommer som skyldes mangel på rent vann og dårlige sanitære forhold.

Mer enn bare noe man drikker

Vi tenker kanskje på vann som noe vi hovedsakelig drikker, men drikkevann utgjør kun en liten del av verdens totale vannforbruk. Vann er som kjent kilden til alt liv, og avgjørende for å produsere mat og andre varer som er uunnværlige i et godt hverdagsliv. I mange utviklingsland står for eksempel vanning for over 90 prosent av ferskvannforbruket.

Slik fordeler ferskvannsforbruket seg globalt:

  • 70 prosent blir brukt til kunstig vanning i landbruket
  • 20 prosent blir brukt i industrien
  • 10 prosent går til bruk i private husholdninger

Og toalett er ingen selvfølgelighet – for milliarder av mennesker er det en luksusartikkel. Som en illustrasjon på denne situasjonen finnes det langt flere mobilbrukere enn toalettbrukere. Av verdens 7 milliarder mennesker har 6 milliarder tilgang til mobiltelefon; kun 4,5 milliarder har tilgang til toalett eller latrine.

Det finnes vann nok til alle, men ...

Økonomi, manglende infrastruktur og svake statlige institusjoner står i veien for at alle skal få tilgang til vann. I tillegg fører befolkningsvekst og klimaendringer til at vannmangelen øker flere steder.

Derfor er det viktig at vi beskytter de drikkevannskildene vi har, og investerer i nye vann- og sanitæranlegg i regionene der disse mangler – slik at alle i verden får tilgang på rent vann og toaletter innen 2030.

Kampen mot korrupsjon sikrer innbyggerne rent vann

Kirkens Nødhjelp har i mange år arbeidet med å sikre tilgang til rent vann til alle i Tanzania, med støtte fra Norad og Utenriksdepartementet. Tilgang til vann er nemlig en menneskerett!

Da Kirkens Nødhjelp startet sitt arbeid manglet annenhver innbygger i landet tilgang til rent drikkevann. I mange tilfeller var årsaken korrupsjon i de lokale vannverkene.

Organisasjonen har bidratt til bevisstgjøring og opplæring av lokalbefolkningen, slik at de selv kan overvåke offentlige utbetalinger, legge press på myndighetene og sikre at offentlige midler faktisk brukes til alles beste – som å sikre innbyggerne tilgang til lokale vannkilder.

 

Vanntransport i Ilula i Tanzania
Korrupsjonsjegere redder vannet
Halvparten av Tanzanias befolkning mangler tilgang til rent vann. En årsak er korrupsjon i lokale vannverk. Kirkens Nødhjelp har lært opp korrupsjonsjegere for å avdekke korrupsjon.
Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 22.09.2021