Brønn vannpumpe
Mange kan sende sms. Langt færre kan gå på do.
Foto: Hege Opseth

Flere har tilgang til mobiltelefon enn toalett

Ting du kanskje ikke visste om «problemet mange ikke liker å snakke om».

Toaletter og tilgang til drikkevann er nødvendig for at mennesker skal holde seg friske.

Hvert 20. sekund dør et barn av sykdommer på grunn av dårlige sanitære forhold. Mangel på toaletter er verdens største årsak til infeksjoner.

FNs visegeneralsekretær, Jan Eliasson, har sagt følgende om problemet:

- Dette er et problem folk ikke liker å snakke om. Men det er i hjertet av det å sikre god helse, et rent miljø og grunnleggende menneskelig verdighet for milliarder av mennesker.

FNs bærekraftsmål som omhandler vann og sanitærforhold er kanskje ikke enkel å snakke om. Men det er et viktig mål, også for å nå alle de andre målene.

Her er fire ting du kanskje ikke visst om temaet:

1. Mobilbrukere er langt flere enn toalettbrukere

Det er lett å tenke at mobiltelefoner er en luksusartikkel, mens toalett er en selvfølgelighet for de fleste. Men ser vi på de store tallene, kan det virke som det er motsatt.

Av verdens 7 milliarder mennesker, har 6 milliarder tilgang til mobiltelefon. Kun 4,5 milliarder, har tilgang til toalett eller latrine.

1,1 milliarder mennesker må gjøre sitt fornødne ute i det fri.

Kilde: FN

2. Slik bruker verden ferskvann

Vi tenker kanskje på vann som noe vi hovedsakelig drikker. Men det utgjør kun en liten del av verdens totale vannforbruk.

Slik fordeler ferskvannsforbruket seg globalt:

  • 70 prosent blir brukt til kunstig vanning i landbruket
  • 20 prosent blir brukt i industrien
  • 10 prosent går til bruk i private husholdninger

I mange utviklingsland står vanning for over 90 prosent av ferskvannforbruket. Vanning må til for å produsere mat nok til alle.

Maten vi spiser forbruker dermed også store mengder ferskvann. Det er stor forskjell på hvor mye vann ulike matvarer trenger.

Et eple forbruker for eksempel 70 liter vann for å vokse opp. 150 gram biff forbruker til sammenligning 2025 liter vann.

Kilde: FN

3. Korrupsjonsjegere bidrar til å sikre vanntilgang

Korrupsjon kan av ulike grunner være årsak til vannmangel i utviklingsland. Norge trener opp lokale korrupsjonsjegere for å avdekke denne typen kriminalitet.

I Tanzania greide korrupsjonsjegere å avsløre en vannverkssjef som utnyttet posisjonen sin. Han begrenset adgang til den offentlige vannkilden, og betalte mellommenn for å selge vannet tilbake til innbyggerne for femdobbel pris.

4. Annenhver person manglet toalett for 25 år siden

Verdens land skrev i år 2000 under på FNs tusenårsmål. Verden skulle halvere andelen av verdens befolkning som mangler tilgang på drikkevann og sanitære forhold.

Verden oppnådde målet for drikkevann. 91 prosent hadde tilgang til drikkevann i 2015. Bare 76 prosent hadde tilgang i 1990.

På sanitæranlegg har det vært fremgang, men det er et stykke igjen til målet. I 1990 hadde kun 49 prosent av verdens befolkning tilgang til sanitære anlegg. I 2015 var andelen 68 prosent.

I 2015 skrev verdens land under på en ny erklæring: FNs bærekraftsmål. Den fortsetter der tusenårsmålene avsluttet. Verdens land har nå forpliktet seg til å sikre rent vann og gode sanitærforhold for alle innen 2030.

Kilde: WHO, FN

Vanntransport i Ilula i Tanzania
Korrupsjonsjegere redder vannet
Halvparten av Tanzanias befolkning mangler tilgang til rent vann. En årsak er korrupsjon i lokale vannverk. Kirkens Nødhjelp har lært opp korrupsjonsjegere for å avdekke korrupsjon.
Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 04.10.2016