Norsk rapportering av FNs bærekraftsmål

Regjeringen lager årlig en statusrapport om den norske oppfølgningen av de globale målene.

I 2015 ble FNs bærekraftsmål vedtatt. I løpet av 15 år skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses. Målene gjelder ikke bare for utviklingsland, men alle land.

Rapportering til FN 

Alle land skal rapportere på egen fremgang for målene til FNs årlige høynivåmøte High-Level Political Forum (HLPF). Norge meldte seg frivillig til å være i den første gruppen av medlemsland som rapporterte på målene til FN i 2016. 

Disse rapportene disponeres etter en veiledning fra FNs generalsekretær og skal dekke alle målområder. Det er en politisk, ikke-teknisk rapport, som tar sikte på å fremheve viktige politiske prioriteringer, politikkområder og partnerskap så vel som utfordringer, og hvordan oppfølging nasjonalt og internasjonalt vil skje. 

Rapportering til Stortinget

I Norge har regjeringen besluttet å rapportere årlig til Stortinget om fremdriften for bærekraftsmålene.

Det skrives årlig en norsk oppsummering om fremdriften som danner grunnlag for den årlige rapporten til Stortinget og for å dele erfaringer internasjonalt.

Det er en målsetting at arbeidet med bærekraftsmålene skal ha en inkluderende og åpen tilnærming. Derfor inviteres sivilt samfunn, akademia og næringsliv årlig til å bidra på utenriks- og utviklingssamarbeidet til den norske statusrapporten.

Norges rapportering på bærekraftsmålene

2021: 

2019: 

2018: 

2017:

2016:

Publisert 21.07.2017
Sist oppdatert 21.07.2021