Dette er FNs bærekraftsmål

I løpet av 15 år skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses. Og målene gjelder ikke bare for utviklingsland, men alle land.

Hva, hvorfor og hvordan?

Mål og delmål

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Se alle i norsk oversettelse.

Få oversikt over alle målene

Kampen mot fattigdom fortsetter

Verden har gjort enorme framskritt i kampen mot ekstrem fattigdom i verden. Men vi er ennå ikke i mål.

Nok mat til alle

En av ni mennesker går skrubbsultne til sengs hver kveld, selv om det egentlig finnes mat nok til alle i verden. 

Verdens viktigste mål

Nordmenn vil leve mer bærekraftig, men har lite kunnskap om bærekraftsmålene.

God helse til alle krever ekstra smarte løsninger

Verdens helsestatus ser bedre ut enn noen sinne. Men den siste kneika mot toppen kan også bli den hardeste.

Nytenkende læring for barn på flukt

Rundt 2,8 millioner syriske barn går ikke på skole på grunn av konflikt i landet. Hvordan skal de få muligheten til å lære og lese?

«Du som kvinne kan ikke tillate deg å jobbe innen byggfaget»

Slike utsagn gir stadig flere tanzanianske kvinner blaffen i.

Flere har tilgang til mobiltelefon enn toalett

Ting du kanskje ikke visste om «problemet mange ikke liker å snakke om». 

Tre forutsetninger for ren energi til alle

Skal alle få elektrisitet – trengs det en kraftfull innsats.

Trivsel på jobb er god business

Utviklingslandene skal vokse økonomisk. Det greier de ikke uten gode arbeidsvilkår.

Vei og strøm legger til rette for bærekraftig utvikling

En forutsetning for å nå de fleste av FNs bærekraftsmål.

For mye ulikhet er dårlig økonomi

Verdens 85 rikeste personer har like mye penger som den fattigste halvparten av verden.

Et bedre liv for slumboerne

Utvikling av byer med voksende slum har blitt en av verdens 17 viktigste arbeidsoppgaver.

Vi må kaste mindre og gjenbruke mer

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. 

Tjener mer på å bevare skogen

Paulo Evarista er bonde i Amazonas. Han driver jordbruk uten å bidra til avskoging.

Plast og ulovlig fiske truer livet i havet

Alt liv på jorda er avhengig av havet. Likevel driver vi rovfiske og forurenser.

Ingen er bedre rustet til å beskytte regnskogen

Urfolks rettigheter er viktig for å bevare de mange artene som er i ferd med å gå tapt.

Trygghet og menneskerettigheter er nøkkelen

Fredelige og inkluderende samfunn er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling.

Målene gjelder alle, og alle må bidra

Samarbeid et helt sentralt nøkkelord for å nå verdens viktigste mål. Vi må samarbeide over landegrenser og på tvers av sektorer. 

Norsk rapportering på FNs bærekraftsmål

Norge rapporterer årlig om status for Norges oppfølging av 2030-agendaen.

Oversikt over Norges rapporter