Tildelingsbrev

Norads oppgaver er forankret i instrukser og årlige tildelingsbrev fra departementene.

Tildelingsbrevene fra Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) fastslår de økonomiske rammene for Norad. De beskriver også hvilke områder direktoratet skal prioritere det kommende året.

Tildelingsbrev for 2022

Supplerende tildelingsbrev nr. 3 for 2022 fra UD:

Supplerende tildelingsbrev nr. 2 for 2022 fra UD:

Supplerende tildelingsbrev nr. 1 for 2022 fra UD:

Tildelingsbrev for 2022 fra UD:

Tildelingsbrev for 2022 fra KLD: 


Tildelingsbrev fra tidligere år

Publisert 07.01.2018
Sist oppdatert 26.01.2022