Tildelingsbrev

Norads oppgaver er forankret i instrukser og årlige tildelingsbrev fra departementene.

Tildelingsbrevene fra Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) fastslår de økonomiske rammene for Norad. De beskriver også hvilke områder direktoratet skal prioritere det kommende året.

Tildelingsbrev for 2020

Tildelingsbrev for 2020 fra UD: 

Tildelingsbrev for 2020 fra KLD: 

Tildelingsbrev fra tidligere år

 

Publisert 07.01.2018
Sist oppdatert 22.07.2020