Tildelingsbrev

Norads oppgaver er forankret i instrukser og årlige tildelingsbrev fra departementene.

Tildelingsbrevene fra Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) fastslår de økonomiske rammene for Norad. De beskriver også hvilke områder direktoratet skal prioritere det kommende året.

Tildelingsbrev for 2024

Tildelingsbrev for 2024 fra UD:

Tildelingsbrev for 2024 fra KLD: 


Tildelingsbrev fra tidligere år

Publisert 09.06.2023
Sist oppdatert 09.06.2023