Tildelingsbrev

Norads oppgaver er forankret i instrukser og årlige tildelingsbrev fra departementene.

Tildelingsbrevene fra Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) fastslår de økonomiske rammene for Norad. De beskriver også hvilke områder direktoratet skal prioritere det kommende året.

Tildelingsbrev for 2021

Tildelingsbrev for 2021 fra UD:

Tildelingsbrev for 2021 fra KLD: 

Tildelingsbrev fra tidligere år

 

Publisert 07.01.2018
Sist oppdatert 12.07.2021