Wajapiene lever i Amazonas

Norsk klimainnsats

Det norske klima- og skoginitiativet bevilger hvert år opp mot tre milliarder kroner til arbeidet for reduserte utslipp av karbon fra avskoging og skogforringelse (REDD+). 

Les mer om hvorfor

Slik er klima- og skoginitiativet organisert

  • Klima- og miljødepartementet (KLD) leder arbeidet med regjeringens klima- og skoginitiativ.

  • Den norske støtten går til en sammensatt portefølje bestående av både bilaterale avtaler med store skogland, støtte til de store multinasjonale organisasjonene og til det sivile samfunn.

  • Norad forvalter betydelige deler av midlene under klima- og skoginitiativet på oppdrag for KLD.

  • Norad driver faglig veiledning og kvalitetssikring for departementet og for ambassader som er involvert i satsingen. Norad har også et spesielt ansvar for å følge med på utviklingseffektene av satsingen.

  • Norad har også ansvar for tilskuddsordningen til sivilt samfunn under initiativet.

Støtte til sivilt samfunn

Kart over skogprosjekter fra siviltsamfunn

Norge støtter sivilt samfunn som jobber for å redusere avskoging og fattigdom og fremme bærekraftig utvikling. Organisasjonene jobber hovedsakelig i Sør-Amerika, Afrika og Asia.

Norad har hatt ansvaret til tilskuddsordningen siden 2009.

Se oversikt over alle prosjektene som har fått støtte siden 2013 i vårt interaktive kart. Søk på land eller tematikk.

Ny utlysning for 2021-2025

I 2020 lyste Norad ut skogmidler over til sivilt samfunn for 2021-2025. Se alt om utlysningen og arbeidet med denne på tilskuddsordningens engelske side:

Bærekraftige bønder
AMAZONAS: Småbonden Paulo kan endelig jobbe mindre, likevel tjener han mer. Se hvordan.
Bonde i indonesisk lokalsamfunn som har fått rett til egen skog
Endelig rett til egen skog
INDONESIA: En historisk dom gir urfolk og andre lokalsamfunn formelle rettigheter til egen skog. Se hva det betyr.
Skogens digitale voktere
AMAZONAS: Utstyrt med GPS og direktelinje til politiet bekjemper urfolk ulovlig avskoging av regnskog.

Ti år med regjeringens klima- og skoginitiativ

I 2018 var det ti år siden klima- og skoginitiativet ble lansert. På klimatoppmøtet i Bali i desember 2007 kunngjorde daværende statsminister Jens Stoltenberg at Norge ville bruke inntil tre milliarder kroner årlig på initiativet.

Solberg-regjeringen har lovet å videreføre satsingen fram til 2030. Så langt har Norge støttet arbeid med å redusere avskoging i flere enn 70 land.

Et av de viktigste resultatene av satsingen er enigheten i Paris i 2015 om en ambisiøs ny klimaavtale. Den norske satsingen har bidratt til at redusert avskoging nevnes spesifikt i Paris-avtalen. Redusert avskoging vil også være et viktig virkemiddel for å oppnå målene i avtalen.