Kvinner må få mer innflytelse i fiskerisektoren.
Foto: Ken Opprann

Styrking av kvinners rolle innen fiskeri og akvakultur

Norge ønsker å styrke kunnskapen om kvinners rolle i fiskeri og akvakultur. Kvinner skal delta og dra nytte av utviklingsprosjektene.

Nær halvparten av de 120 millionene som arbeider innen fiskerinæringen og verdikjedene tilknyttet fiskerinæringen, er kvinner. Ofte er det fattige kvinner.

Kvinner og menn arbeider vanligvis i ulike deler av verdikjeden. Menn arbeider i fangstleddet. Kvinner arbeider med bearbeiding, videreforedling og handel. Kvinner tørker og røyker fisk. De selger fisk fra en kurv på hodet som de bærer rundt fra landsby til landsby i steikende sol.

Fattige kvinner og barn samler skjell, krabber og dyrker tang og tare i tidevannsbeltet. 38 millioner arbeider innen akvakultur, men statistikken er ikke kjønnsdelt. Innen akvakultur arbeider mange kvinner med yngeloppdrett, små fiskedammer og produksjon av fiskefor.

Det er behov for å øke bevissthet og kunnskap om kvinners roller, slik at de ikke blir marginalisert i utviklingsprosjekter. Kvinner må også dra nytte av prosjekter innen fiskeri og akvakultur.

Hva gjør Norge

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) gjennomførte en likestillingsgjennomgang av prosjektet i 2014. Hensikten var å styrke kjønnsdimensjonen i EAF Nansenprogrammet. Det ble gitt 19 forslag til hvordan en kan øke fokus på kvinner i gjennomføring av prosjekt. Prosjektledelse og formidling av informasjon var sentrale punkter.

Publisert 23.12.2015
Sist oppdatert 07.06.2021