Fiskemarked i Tanzania
Statlig regulering og styrking av privat sektor er viktige virkemidler i den norske fiskeribistanden.
Foto: Marte Lid

Fisk for utvikling

Norge bidrar til bærekraftig fiske i utviklingsland. Fisk for utvikling bygger på norsk kompetanse innen fiskeri og havbruk.