Nkhotakota Youth Organization startet i 2013 solenergi-bedriften Kumudzi Kuwale – i samarbeid med elever fra Flora videregående skole i Sogn og Fjordane
Et utvekslingsprosjekt mellom Malawi og Norge har resultert i en gründerbedrift som forsyner mer enn 10.000 mennesker og 11 skoler i seks landsbyer med strøm fra solenergi.
Foto: Ken Opprann

Skal alle få elektrisitet – trengs det en kraftfull innsats

Elektrisitet er ikke bare nødvendig i industrien, men for et godt hverdagsliv. De fleste av oss tar strømmen for gitt.

Se for deg at du må gjøre alt av fritidsaktiviteter, lekser og annet husarbeid innen kl. 19. Etter det kan du like gjerne legge deg; muligheten til å se på TV eller scrolle mobilen finnes ikke.

Årsaken?

Solen har gått ned, og dermed forsvinner lyset i hjemmet ditt. Du har ikke tilgang til strøm!

I dag lever 789 millioner mennesker, mer enn dobbelt så mange som USAs befolkning, uten strøm.

Kraftledninger er i seg selv ikke nok

Moderne velferdssamfunn trenger elektrisitet: Til sikkerhet, arbeidsplasser, helsetjenester, matproduksjon, informasjon, underholdning og lekselesing om kvelden. Tilgang til ren og rimelig energi gir resultater sosialt, helsemessig og økonomisk.

Men kraftverk og ledninger alene er ikke nok. Det krever også gode energilover, at markedet fungerer, og kontroll og vedlikehold.

For å nå bærekraftsmålet om ren energi for alle må fungerende institusjoner og lover ligge i bunn. Det gir gode rammevilkår for investorer, strømkunder og utbyggere av nye kraftverk.

Videre må privat sektor få rom til å vokse. Store investeringer må til. Derfor holder det ikke med kun offentlig kapital og bistand. Det er viktig at selskapene tjener penger, samtidig som strømkundene har råd til strømmen, for eksempel gjennom tariffer eller lavere strømpriser for de som bruker lite strøm. Først da får man en bærekraftig forsyning av energi.

Kvalitetskontroller og vedlikehold senker risikoen ved slike investeringer. Flere norske institusjoner og selskaper har bidratt med dette i samarbeid med bistandsaktører og lokale myndigheter.  Kvalitetssikring av kraftlinjeprosjekter er et eksempel på slikt arbeid.

Norsk bistand har blant annet bidratt til at tilgangen på elektrisitet i Uganda har blitt mangedoblet på 25 år.

Fornybar energi

Bærekraftsmål 7 understreker også behoved for å gå over fra fossil energi til fornybar energi. Målet er at alle mennesker i verden får tilgang til elektrisitet/ren energi til en overkommelig pris innen 2030. Skal alle få strøm, trengs det en kraftfull innsats.

Solenergi gir arbeidsplasser og strøm til landsbyer i Malawi

Et utvekslingsprosjekt mellom Malawi og Norge har resultert i en gründerbedrift som forsyner mer enn 10.000 mennesker og 11 skoler i seks landsbyer med strøm fra solenergi.

Kun 10 prosent av befolkningen i Malawi har elektrisitet hjemme. Nkhotakota Youth Organization ville gjøre noe med dette og startet i 2013 solenergi-bedriften Kumudzi Kuwale – i samarbeid med elever fra Flora videregående skole i Sogn og Fjordane, støttet av Norec (tidligere Fredskorpset).

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 22.09.2021