Voktere mot snikskyting i Zambia
Norge har gitt bistand til South Luangwa Valley for å beskytte de ville dyrene som bor der. Mange voktere ble rekruttert fra landsbyene rundt
Foto: Ken Opprann

Vi må bevare hjemmet vårt: Jorda

Se for deg at Oslomarka ble hugget i løpet av noen uker. Millioner av mennesker opplever at lokalt plante- og dyreliv forsvinner i rekordfart - uten at de får mulighet til å påvirke raseringen.

Hvert minutt mister verden ti fotballbaner med regnskog. I kampen mot klimaendringene er regnskogen en av de viktigste slagmarkene.

De årlige utslippene fra avskoging tilsvarer de årlige utslippene fra alle verdens biler. Skogene er nemlig et gigantisk karbonlager; trær tar til seg CO2 og gir oss ren luft tilbake. Å bevare regnskogene bidrar derfor til å bremse globale klimaendringer.

De fleste av oss bor på land; - hjemmet vårt må bevares!

Bærekraftsmål 15 omfatter ikke bare regnskog, men enhver form for liv og økosystem som befinner seg på jordas overflate. Det handler om at vi må beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, og stanse og reversere landforringelse.

Det dreier seg også om verdens biologiske mangfold, om å ta vare på vårt fantastiske plante- og dyreliv. Truede arter må beskyttes fra å dø ut, og naturområder må vernes fra ødeleggelse.

I tillegg er matsikkerhet og urfolks rettigheter andre viktige grunner til å sørge for en bærekraftig bruk av naturressursene våre. På den ene siden er respekt for urfolks kultur og tradisjoner et viktig argument. Samtidig bidrar urfolk som bor i regnskogsområder til å opprettholde økologi- og artsmangfold, og til overvåkning av skogen. Flere samarbeider med lokalt politi og varsler ifra dersom de ser inntrengere som ønsker å bruke naturressursene ulovlig.

Bistand til Zambia beskytter ville dyr og gir økonomisk utvikling

I South Luangwa Valley i Zambia kan du treffe elefanter på vei gjennom resepsjonen i hotellet. Det kunne du ikke for 30 år siden.

Norge har gitt bistand til South Luangwa Valley for å beskytte de ville dyrene som bor der, og samtidig hjelpe de lokale bøndene i området og hindre snikjakt. Mange voktere ble rekruttert fra landsbyene rundt, og bøndene har fått støtte til å bearbeide og selge sine lokale produkter.

Her kan du se en av verdens største baobab- og ibenholtskoger, med ville løver, elefanter og leoparder tett innpå. Siden 2005 har turismen vokst i området, prosjektet har blitt finansielt bærekraftig og norsk bistand trengs ikke lenger i området.

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 24.09.2021