Fra venstre: Stine Horn og Gunvor W. Skancke er ansatt som seksjonsledere i Norads nyopprettede avdeling for humanitær og helhetlig innsats. Monica Svenskerud blir underdirektør i samme avdeling.

Ledergruppa i avdeling for humanitær og helhetlig innsats er klar

Gunvor W. Skancke og Stine Horn er ansatt som seksjonsledere i Norads nyopprettede avdeling for humanitær og helhetlig innsats. Monica Svenskerud blir underdirektør i samme avdeling.

Fra og med august overtar Norad nye, store forvaltningsoppgaver fra Utenriksdepartementet etter at Regjeringen i fjor besluttet å gi Norad større ansvar for forvaltningen av norsk bistand. Norad skal for første gang forvalte humanitær bistand. Til nå har dette ansvaret ligget hos Utenriksdepartementet.  

Avdeling for humanitær og helhetlig innsats skal forvalte over 7 milliarder kroner, og ledes av avdelingsdirektør Erik Abild. Avdelingen vil bestå av to seksjoner; seksjon for humanitær innsats og seksjon for forebygging og stabilisering. Nå er det klart hvem Abild får meg seg i ledergruppa i den nyopprettede avdelingen. 

Monica Svenskerud er ansatt som underdiektør i avdelingen. Hun skal blant annet bistå avdelingsdirektøren med koordinering av strategiske og operative prosesser og lede staben som består av medarbeidere med forvaltningsfaglig-, økonomisk- og juridisk spisskompetanse.  Svenkerud kommer fra stillingen som underdirektør i seksjon for humanitære spørsmål i Utenriksdepartementet (UD) og har siden januar i år hospitert i Norad som prosjektleder for etableringen av den nye seksjonen for humanitær innsats. Monica har lang og bred erfaring med både langsiktig og humanitær bistand, samt bilateralt og multilaterelat arbeid fra ulike stillinger i Utenriksdepartementet de siste 20 årene. Hun har også jobbet med langsiktig utviklingssamarbeid ved ambassaden i Dar es Salaam, Tanzania og vært nestleder ved ambassaden Colombo, Sri Lanka.  

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen med flinke medarbeidere i avdelingen og bidra til at Norad-UD-reformen blir en suksess. Dette er en fin anledning til å tenke nytt og jobbe strategisk med å effektivisere forvaltningen og få til en mer helhetlig innsats. Et tett og nært samarbeid med UD vil være helt avgjørende for å få de ønskede resultatene av reformen, sier Svenkerud.

Seksjon for humanitær innsats 

Stine Horn er ansatt som leder for seksjon for humanitær innsats. Hun er i dag underdirektør i Utenriksdepartementet. Horn har mange års erfaring med humanitært arbeid fra ulike stillinger i Utenriksdepartementet, som direktør for partnerskap og utvikling i NORCAP (Flyktninghjelpen), som landdirektør i Norsk Folkehjelp i Libanon og som nestleder ved ambassaden i Beirut.  

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som leder for Norads nye seksjon for humanitær innsats. Norsk humanitær innsats skal redde liv, lindre nød og ivareta menneskers verdighet og rettigheter i kriser. Jeg går til jobben med stor ansvarsfølelse i en tid der de humanitære behovene øker drastisk. I seksjonen skal vi sette behovene til mennesker rammet av kriser i sentrum og respondere i tråd med de humanitære prinsippene. I samarbeid med partnere skal vi bidra til å finne løsninger som fremmer innovasjon, lokalt ledet respons og helhetlig innsats, sier Horn. 

Seksjon for forebygging og stabilisering 

Gunvor W. Skancke er ansatt som leder for seksjon for forebygging og stabilisering. Hun kommer fra stillingen som fungerende avdelingsdirektør i avdeling for partnerskap og omfordeling i Norad. Hun har lang erfaring fra en rekke ulike stillinger i Norad og Utenriksdepartementet. Skancke har blant annet jobbet som bistandsråd ved de norske ambassadene i Sør-Sudan og Kenya/Somalia, der det meste av arbeidet var rettet mot stabilisering i særlig sårbare situasjoner.  

– Verdensbildet forteller oss med store bokstaver om voksende behov for innsatser som bidrar til forebygging og stabilisering. Når konflikter og sårbare situasjoner øker, blir menneskers liv verre og fattigdomsreduksjonen går i revers.  Derfor er forebygging så viktig. Jeg gleder meg til å lede en seksjon med dyktige medarbeidere som skal jobbe både bredt og dypt med et mangfold partnere i ulike land og globalt både for å redusere fattigdom og styrke forebygging- og stabiliseringsinnsatser. Vi skal bruke vår ekspertise til å forvalte midler godt og til å gi kloke faglige råd, sier Skancke. 

Publisert 31.05.2024
Sist oppdatert 31.05.2024