Erik Abild, avdelingsdirektør for humanitær og helhetlig innsats i Norad
Foto: Nora Sandberg/ Røde Kors

Erik Abild blir ny avdelingsdirektør for humanitær og helhetlig innsats i Norad

Fra og med august overtar Norad nye store forvaltningsoppgaver fra Utenriksdepartementet. Erik Abild skal lede den nyopprettede avdelingen for humanitær og helhetlig innsats som skal forvalte over 7 milliarder kroner.

- Jeg ser veldig frem til å bli del av Norad og bidra til å gjøre en forskjell. Jeg går til jobben med stor ansvarsfølelse og ydmykhet for krevende oppgaver. Vi skal forvalte milliarder, men det skal handle om mennesker - mennesker i Gaza, Sudan og Afghanistan. Målet til Norges humanitære innsats er å redde liv, lindre nød og ivareta menneskers verdighet i kriser. I den nye avdelingen skal vi bidra til at den helhetlige innsatsen fra Norge gjør en enda større forskjell, sier Erik Abild.  

Abild kommer fra stillingen som regionsjef i Norges Røde Kors hvor han leder organisasjonens humanitære innsats i Ukraina. Han har ti års erfaring med humanitært arbeid, blant annet fra Flyktninghjelpen og NORWAC, hvor han har ledet operasjoner i Syria og Gaza. Abild har også vært rådgiver for H.K.H. Kronprins Haakon. Han har en mastergrad i humanitære studier fra Universitetet i Oxford. 

Regjeringen besluttet i fjor å gi Norad større ansvar for forvaltningen av norsk bistand og Norad skal for første gang forvalte humanitær bistand. Til nå har dette ansvaret ligget hos Utenriksdepartementet.   

Avdeling for humanitær og helhetlig innsats vil bestå av to seksjoner, seksjon for humanitær innsats og seksjon for forebygging og stabilisering.  

- Erik er en strategisk og klok leder med betydelig innsikt i realitetene på bakken. Jeg er svært glad for at han har takket ja til å lede den nye avdelingen.  Vi står i en virkelighet hvor mange områder i verden er preget både av konflikt, akutt nød, klimakrise og behov for langsiktig kapasitetsbygging. I det arbeidet må vi tenke både humanitært og helhetlig, og til det er Erik rette person, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell. 

 
Publisert 15.05.2024
Sist oppdatert 15.05.2024