Bare en sandal i bruk

- Når jeg blir stor vil jeg bli lege, forteller ti år gamle Ria. Det var ingen selvfølge at jenta med nedsatt funksjonsevne skulle få skolegang - og dermed mulighet til å oppfylle drømmen.
- Jeg er glad for å gå på skole. Når jeg blir stor vil jeg bli lege, sier Moshammat Ria Moni, ti år, fra Dhaka i Bangladesh.

Da Ria var tre år gammel ble hun påkjørt av en bil på vei hjem sammen med moren sin. Bilføreren stakk av, Ria kom så vidt fra det med livet i behold, men måtte amputere det ene benet.

Dermed kunne hun lett ha havnet i gruppen på ti prosent som ikke får gå på skole.

De som faller utenfor

Selv om svært mange barn nå går på skole i verden, er fremdeles 57 millioner barn uten skolegang. De fattigste, jentene på landsbygda, barn som lever i krigs- og konfliktområder og funksjonshemmede et blant de som holdes utenfor skoleporten. Dermed mister de ofte sjansen til en bedre fremtid.

Men Ria var en av de heldige. Hun ble fanget opp av organisasjonen BRAC og tilbudt skoleplass. I dag er hun elev ved Dhaka Uddayan Brac Primary School i hovedstaden Dhaka i Bangladesh.

For Rias mor, som er enke og jobber på en syfabrikk, ble tilbudet om en skoleplass fra BRAC redningen.

- Skolen skaffet en krykke til Ria og utdanningen er veldig bra. Skolen er bra for henne og jeg ber til gud om at hun får gode resultater. Hun er veldig lærenem. Utdanningen er veldig god og helt gratis. Det er en stor hjelp for henne alt sammen, sier moren Nasima Moni.

Inkluderer alle

BRAC - Bangladesh Rural Advancement Committee - startet som en liten frivillig organisasjon i 1972. I dag sørger den for skoleplass til en million elever fra fattige og vanskeligstilte familier over hele landet, der skole og utdanning for alle - også for funksjonshemmede - er en viktig del av arbeidet. Norsk bistand har i mange år bidratt til at BRAC kan drive inkluderende skoler i Bangladesh.

- Disse barna ville ikke hatt mulighet til skolegang om BRAC-skolen ikke hadde eksistert. Derfor vil jeg være lærer her. Den offentlige skolen har ikke noe å tilby dem, sier læreren Taslima Begum.

BRAC samarbeider tett med myndighetene og driver, i tillegg til barneskoler, både ungdomskoler, videregående skoler og yrkesskoler. BRAC driver også egen utdanning av lærere.

BRACs utdanningsprogram er en suksess. Nærmest alle - 99,8 prosent - består eksamen på 7. trinn.

Publisert 21.11.2013
Sist oppdatert 16.02.2015