Stadig flere barn begynner på skolen

Mattestykkene er de samme, men nepalske elever møter andre utfordringer enn norske.
94 prosent av barn går på barneskole i Nepal.
Sklia i skolegården er populær blant gutter i alle aldre.
Foto: Marit Hverven

FNs tusenårsmål 2 sier at alle barn i barneskolealder skal gå på femårig skole innen år 2015. Stadig flere begynner på skolen i Nepal. Og stadig flere av elevene er jenter. Det er en stor forskjell fra da lærer Ghanamati Chaudhary (28 år) selv var elev.

- Tidligere mente man at jenter skulle giftes bort til andre husholdninger. De måtte lære seg å styre hjemmet, og ble ikke sendt på skolen. Jeg er veldig fornøyd med at både gutter og jenter går på skolen og at folk i lokalsamfunnet nå ønsker å sende barna sine på skolen. Det gjør meg glad.

I tillegg til sklie, er skolegården utstyrt med huskestativ.
Foto: Marit Hverven

Vi er på barneskolen Srijana Primery School noen timers kjøring fra byen Nepalgunj, som ligger sør-midtvest i landet. Her på grensa mot India er bakken flat og temperaturen høy. På denne offentlige skolen har de både skli og husker, men de færreste av elevene har ryggsekk.

Ikke alle fullfører

Selv om det gjøres store fremskritt, er det fortsatt mange utfordringer. For det er ikke alle som dukker opp til undervisningen regelmessig, ei heller alle som fullfører femårig skolegang. Færre jenter enn gutter fullfører.

- Det samfunnet vi jobber i, er ikke klar over viktigheten av utdanning. Foreldrene tenker at hvis de bare får sendt barna på skolen, har de gjort sitt som foreldre. Så om barna ikke er på skolen regelmessig, er foreldrene fornøyde med å få hjelp i hjemmet i stedet for, forteller Seema Baral i Redd Barna.

Redd Barna jobber – med blant annet støtte fra Norge – aktivt i landsbyen for blant annet å skape samarbeid mellom hjem og skole, og sikre barna et aktivt læringsmiljø. Og Baral ser at arbeidet bærer frukter.

- Da jeg begynte i Redd Barna, det var få jenter som gikk på skolen, og både jenter og gutter var inaktive. Da vi snakket med dem den gangen da, måtte vi bruke lang tid på å få et svar. Men nå stiller de oss spørsmål som vi ikke kan svare på, forteller hun fornøyd.

Norge støtter utdanning for alle

At det finnes en skolebygning er aldri nok for å få barn på skolen. For å gi unger utdanning, trengs mange nok utdannede lærere – som underviser på barnas morsmål, trygge rammer, skolemateriell og vedlikeholdte skoler med separate toaletter og rennende vann.

Siden 1999 har norsk bistand bidratt til at 45 millioner flere barn på verdensbasis har begynt på skolen. I 2010 hadde 90 prosent av barn i barneskolealder begynt på skole i utviklingsland. Mye arbeid gjenstår for å sikre skoleplass de 61 millionene som fortsatt står utenfor.

Publisert 28.02.2013
Sist oppdatert 16.02.2015