Forskning gir frisk fisk til de fattige

Forskning på fisk har gitt friskere og bedre fisk, og dermed større fiskeproduksjon i Vietnam. Det kommer de fattigste til gode.

Fiske har alltid vært en viktig næring i Vietnam, og fiskeoppdrett er en viktig inntektskilde for mange av de fattige.

For å hjelpe Vietnam med å utvikle denne sektoren har Norge de siste ti årene gitt 30 millioner kroner til RIA 1, som er Vietnams fremste forskningsinstitutt på fiskeoppdrett. Norge har støttet forskning på selektiv avl av ferskvannsfisken tilapia, for å få større fisker som tåler kulde bedre.

40 prosent større fisk

Forskningen på tilapia har vært så vellykket at de fleste småoppdrettere i dag har valgt å produsere Norviet, tilapia-fisken som er blitt utviklet ved RIA 1.

Nguyen Ba Tinh er en innenlandsoppdretter som har Norviet i oppdrettsanlegget sitt. Han mener at Norviet-yngelen har bedre vekstrate og er mye mer stabil.

Det er ikke bare oppdretterne som har merket framgang. Støtten til utdannings- og forskningsprosjektet har gitt klare målbare resultater siden det startet opp i 1999.

- Etter ett år, en generasjon, får vi bedret vekstraten med åtte til ti prosent. Vi begynte med import av yngel fra Filippinene, og etter seks til syv generasjoner har vekstraten blitt mye bedre. Fisken er 40 prosent større sammenlignet med dem vi importerte fra Filippinene i 1999, sier Nguyen Van Tien, som forsker på tilapia ved RIA1.

Forskning gir økt velstand

I tillegg til å gjøre fisken større, forsker RIA 1 også på fiskesykdom, både blant ferskvanns- og saltvannsfisk. Direktør Phan Thi Van ved RIA 1 forteller at de forsker på sjødyrs helse.

- Vi hjelper oppdrettere med å kurere sykdom, og samtidig gir vi opplæring på hvordan unngå sykdommer, sier Phan.

Forskningsinstituttet har gitt mer velstand og bedre levevilkår for oppdrettere flest. Prosjektet som Norge støtter har faktisk ført til en økning i produksjon på hele 40 prosent for oppdretterne.

Publisert 08.02.2013
Sist oppdatert 16.02.2015