Van(n)vittige muligheter

Nepal har store ubrukte vannressurser, men er helt avhengige av utenlandske investorer for å kunne bygge større vannkraftanlegg. Dette er noe norske myndigheter bistår med.

Mer enn halvparten av Nepals husholdninger har ikke tilgang til elektrisitet. På landsbygda har færre enn ti prosent tilgang.

- Grovt regnet er mindre enn to prosent av det totale potensialet av vannkraft i Nepal blitt brukt. Så på den ene siden er det stor etterspørsel, og på den andre er det stor mulighet til å utnytte vannkraft, forteller Bibek Chapagain, energirådgiver ved den norske ambassaden i Kathmandu.

17 prosent av total kraftforsyning

Et godt eksempel på energisamarbeid med private aktører, finner vi øst for hovedstaden. Her har norske og nepalske aktører etablert vannkraftverket Khimti I, som har vært i drift siden 2000. Fem store turbiner i fjellet har levert opptil 17 prosent av kraftforsyningen i Nepal. Etter hvert som kraftforsyningen i landet bygges ut, går prosentandelen ned.

Khimti I er et elvekraftverk. Vannet samles i et lite basseng øverst i fjellsiden, føres inn i tunnelen som går gjennom fjellet og inn i turbinene, før det slippes ut i elva igjen. Dette gir mindre naturinngrep ettersom man ikke trenger å bygge store demninger. Men det gjør det også vanskelig å samle opp vann til perioder med mindre vann i elva.

Norsk-nepalsk samarbeid

Anlegget drives av HPL – Himal Power Limited – som eies av norske SN Power, Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap og nepalske Butwal Power Company. SN Power er igjen eid av Statkraft og Norfund (Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland).

Eierne av Khimti I har inngått en såkalt «build, own, operate and transfer»-avtale med nepalske myndigheter. Avtalen innebærer at HPL skulle bygge og drive anlegget i en lisensperiode på 20 år. Deretter går 50 prosent av eierandelene over til myndighetene.

- Prosjektet er jo etablert med de investeringsbeslutninger og vilkår som ligger til grunn for den type investeringer, og ettersom prosjektet – mer eller mindre – har gått smertefritt i alle år, så leverer det jo også på de forventningene som har vært satt og forventningene knyttet til denne lisensavtalen på 20 år, forteller administrerende direktør Tom Kristian Larsen i HPL.

«Energi for alle»

Et av norsk bistands hovedsatsningsområde er å sikre universell tilgang til energi. Målet er å bidra til at alle får tilgang til den energien de trenger for å skape utvikling, samtidig som det leveres på en klimavennlig måte. Nepal er her et godt eksempel.

Allerede på 1970-tallet ble norske bistandsmidler brukt til å bygge opp vannkraftanlegg i landet. Butwal Power Company ble i sin tid etablert med bistand fra Odd Hoftun, en elektroingenør som dro til Nepal for Tibetmisjonen (nå Himalpartner). Hoftun var en pådriver, og sentral, i flere av prosjektene hvor norske myndigheter har vært involvert.

Gjennom den norske ambassaden og Norad, jobber norske myndigheter blant annet for å gjøre det enklere å bygge ut mer vannkraft. Norge støtter byggingen av flere kraftlinjer, som skal frakte strømmen rundt i landet, og institusjonsbygging. Målet med denne bilaterale bistanden er å få privat næringsliv til å investere i vannkraftutbyggingen i Nepal.

- Energi er alfa omega

Å ha en stabil energitilførsel er alfa omega for utvikling av moderne samfunn slik vi kjenner det i dag, slår Tom Kristian Larsen fast. I tørkeperiodene forsvinner strømmen i Kathmandu i timevis, opptil 12 til 14 timer daglig. Det legger blant annet begrensninger på landets industri.

Tilgang på energi betyr mye forskjell, forteller Bibek Chapagain ved den norske ambassaden.

- For vanlige mennesker, spesielt i et land som Nepal hvor de ikke har sett elektrisitet, betyr det mer lys hjemme så barna kan studere. Det handler om å kunne gjøre husarbeid på en mer praktisk måte, å kunne pumpe vann til bruk i husholdningen og andre oppgaver.

Khimti I sett fra himmelen. Anleggsområdet nærmest til høyre.
Foto: Marit Hverven
Høyere opp i fjellsiden er inntaket til kraftanlegget.
Foto: Marit Hverven
Disse fem turbinene i fjellet har levert opptil 17 prosent av kraftforsyningen i Nepal.
Foto: Marit Hverven
Krishn Prasad Bhurtel, jobber på Khimti. Stilling technician/supervisor
Krishn Prasad Bhurtels stillingsbekrivelse er technician/supervisor. Her sitter han på kontrollrommet til vannkraftverket.
Foto: Marit Hverven
Khimti I er et elvekraftverk. Vannet samles i et lite basseng øverst i fjellsiden, føres inn i tunnelen som går gjennom fjellet og inn i turbinene, før det slippes ut i elva igjen. Dette gir mindre naturinngrep ettersom man ikke trenger å bygge store demninger. Men det gjør det også vanskelig å samle opp vann til perioder med mindre vann i elva.
Foto: Marit Hverven
Publisert 14.04.2012
Sist oppdatert 16.02.2015