Røykfylt hverdag

2,7 milliarder mennesker lager hver dag mat ved hjelp av kull, ved og kvist.

Fire generasjoner er samlet under ett tak. Minstemann hjelper bestemor Kungha Maya Tamang på kjøkkenet mens hun lager mat over åpent bål. Her finnes det ingen pipe, og røyken går ut i rommet.

- For oss ville det vært bedre uten røyk. Det er bedre for helsen, forteller Tamang, som bor i en liten landsby i Nepal.

Dette tilhører snart fortiden. For her skal det komme en ny ovn, med pipeløp som skal sende røyken ut av huset. Materialene ligger klare i hjørnet. Tamang venter bare på at det skal bli hennes tur. 

To i landsbyen har fått opplæring i å bygge de nye ovnene, og jobber nå på spreng for å dekke etterspørselen. De nye ovnene har pipeløp og to kokeplater, men bruker mindre ved.

Kungha Maya Tamang er en pådriver i sin landsby for å installere ovnene. Hun forteller at noen mener ovnene er for dyre, men hun håper at alle innbyggerne i landsbyen vil se nytten av ovnene når flere tar dem i bruk.

Mangel på energi er et hinder for å oppnå andre utviklingsmål. Bedre, rentbrennende ovner minsker faren for brann og reduserer helserisikoen - for alle fire generasjoner.

Bestemor Tamang ved bålet
Bestemor Tamang ved bålet
Publisert 14.04.2012
Sist oppdatert 16.02.2015