Tilskudd til forskning 2010

Norad støttet i 2010 forskning gjennom Norges forskningsråd på temaene Global vaksinasjon og helse (GLOBVAC), Fred og fattigdom (POVPEACE), Globalt miljø, energi og –klima (GLOBMEK), kvinner og likestilling, Øknomisk vekst, fattigdomsreduksjon og reproduktiv helse (ECONPOP) og Bedriftenes samfunnsansvar (SAMRISK) . Det ble også gitt støtte til geografisk orientert forskning med ulike tema gjennom Kinaprogrammet (CHINOR), Indiaprogrammet (INDNOR) og Latin-Amerikaprogrammet (LatAm)

Det ble også gitt støtte til IPM og GAVI