Tilskudd til kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning i sør – 2010

I 2010 bidro Norad til kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning i sør gjennom samarbeidsprogrammene NUFU,  NUCOOP, NOMA, EnPeog støtte til University of Dar Es Salaam (Tanzania) i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Det ble også gitt direkte støtte til universitetsnettverk mellom Ahfad University for Women (Sudan) , Makerere University (Uganda) og Addis Ababa University (Etiopia)  på området kvinner og likestilling, demokratisering og fred.

Publisert 28.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015