Tildelinger til informasjonsformål i 2016

54 organisasjoner har fått tilbud om avtale med Norad.

Tilskudd til informasjonsformål skal bidra til engasjement, kunnskap og kritisk debatt i Norge om globale miljø- og utviklingsspørsmål.

- Flere organisasjoner har oppnådd svært gode resultater. Gjennom nyskapende og god kommunikasjon har de brakt kunnskap inn i viktige debatter og skapt stort engasjement knyttet til tematikk som palmeolje, arbeidsvilkår i fattige land og vold mot kvinner, sier avdelingsdirektør Svein Bæra i avdeling for sivilt samfunn i Norad.

Norad mottok totalt 69 søknader om en ettårig avtale. Til sammen ble det søkt om 118 millioner kroner. Norad hadde inntil 91 millioner til fordeling, hvorav inntil 31 millioner kroner øremerket FN-sambandet og Unicef Norge gjennom bruk av egen budsjettlinje i statsbudsjettet.

Resultater teller

Som for alle andre tilskuddsordninger, legger Norad mest vekt på gode resultater av tidligere arbeid og høy kvalitet på planene om nye tiltak, når pengene fordeles.

- Det er viktig at støtten går til konkrete aktiviteter med klart definerte målsetninger, og ikke til organisasjonenes generelle informasjons- og profileringsarbeid. Norad har også vurdert hvorvidt søkerne har klart å dokumentere og sannsynliggjøre gode resultater og gjennomføring av aktiviteter på en kostnadseffektiv måte, sier Bæra.

Norad vil legge til rette for muligheten til å inngå flerårig avtaler over denne ordningen til neste års søknadsrunde. Dette skal sikre økt forutsigbarhet og kvalitet i tiltakene fremover. Mer informasjon om denne prosessen vil bli publisert på Norads tilskuddssider senere.

Disse organisasjonene får støtte i 2016

Alle tall er oppgitt i norske kroner. Oppdateringer kan forekomme. Det tas forbehold om at oversikten kan inneholde feil.

Afghanistankomiteen: 600.000
Atlas-alliansen: 712.500
Attac: 700.000
Care Norge: 600.000
Changemaker: 1.800.000
Den norske Burmakomité: 500.000
Den norske kirkes nord/sør-informasjon: 1.900.000
Diaspora Network: 207.000
Fellesrådet for Afrika: 2.000.000
Fellesutvalget for Palestina: 550.000
FIAN Norge: 600.000
FIVAS: 1.500.000
Flyktninghjelpen: 1.300.000
FN-sambandet: 28.800.000*
FOKUS: 1.400.000
FORUT: 850.000
Framtiden i våre hender: 3.000.000
Global.no: 1.800.000
Handelskampanjen: 600.000
Hei Verden: 700.000
Internasjonalt seminar Lofoten: 47.000
Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen: 300.000 **
KFUK-KFUM Global: 1.000.000
Kirkens Nødhjelp: 2.000.000
Landsorganisasjonen i Norge (LO): 500.000
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU): 1.130.000
Latin-Amerikagruppene (LAG): 1 400 000
LHL International: 330.000
Miljøagentene: 650.000
Minerva: 450.000
Naturvernforbundet: 800.000
Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk (SLUG): 1.400.000
Norges Fredslag: 400.000 **
Norges Kristne Råd – Global Info: 750.000
Norges Sosiale Forum: 250.000
Norsk Folkehjelp: 2.185.000
Operasjon Dagsverk: 1.600.000
Partnership for Change: 200.000
Plan Norge: 900.000
Publish what you pay (PWYP): 3.000.000
Redd Barna: 2.200.000
Regnskogfondet: 1.700.000
RORG-samarbeidet: 1.700.000
Røde Kors: 1.900.000
Sex og Politikk: 200.000 **
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH): 2.500.000
Støttekomiteen for Vest-Sahara: 850.000
Tax Justice Network: 1.400.000
Unicef Norge: 2.200.000
Utviklingsfondet: 1.200.000
Vennskap Nord/Sør: 1.000.000 **
Verdensmagasinet X: 800.000 **
WWF Norge: 540.000
Zero: 750.000

* Tildelingen inkluderer midler til Internasjonalt seminar Tromsø på NOK 300.000
** Organisasjoner med avtaleperiode fra 01.01.16-01.07.16

Publisert 17.03.2016
Sist oppdatert 17.03.2016