Tildeling til sivilt samfunn 2017

Her er oversikten over ferdigbehandlede søknader over kap.post 160.70 Sivilt samfunn for 2017.

Organisasjonene vises etter alfabetet. Beløpene under viser planlagte tildelinger i 2017.

Endringer gjennom året vil kunne forekomme. Det tas forbehold om eventuelle feil.

Flere organisasjoner får også tilskudd til særlig prioriterte tematiske og geografiske satsinger fra ulike budsjettposter. Alle beløp er oppgitt i norske kroner. 

Organisasjoner som har fått tilbud om ny avtale

Alle beløp er oppgitt i norske kroner. 

Adina

Avtalebeløp 2016: 900.000
Avtalebeløp 2017: 720.000
Avtalelengde: 3 år

Fagforbundet Telemark

Avtalebeløp 2016: 1.600.000
Avtalebeløp 2017: 1.360.000
Avtalelengde: 18 måneder

Kvekerhjelpen

Avtalebeløp 2016: 3.200.000
Avtalebeløp 2017: 2.560.000
Avtalelengde: 3 år

Naturvernforbundet

Avtalebeløp 2016: 7.500.000
Avtalebeløp 2017: 6.375.000
Avtalelengde: 4 år

Norges Røde Kors

Avtalebeløp 2016: 70.000.000
Avtalebeløp 2017: 77.000.000
Avtalelengde: 4 år

Norges Speiderforbund

Avtalebeløp 2016: 600.000
Avtalebeløp 2017: 600.000
Avtalelengde: 3 år

Utviklingsfondet

Avtalebeløp 2016: 41.000.000
Avtalebeløp 2017: 41.000.000
Avtalelengde: 4 år

WWF

Avtalebeløp 2016: 47.000.000
Avtalebeløp 2017: 47.000.000
Avtalelengde: 4 år

Organisasjonene FIAN, Hauge Microfinans, IDEA og Utdanningsforbundet får midler til utfasing av innsatsen i 2017.

Løpende avtaler uten endringer 

Beløpene under viser planlagte tildelinger i 2017, med siste år for nåværende avtale i parentes.

Endringer gjennom året vil kunne forekomme. Det tas forbehold om eventuelle feil.

Alle beløp er oppgitt i norske kroner. 


ADRA-Norge: 32.931.000 (2018)

Atlas-alliansen: 63.000.000 (2019)

CapaCare: 650.000 (2017)

CARE Norge: 62.700.000 (2019)

Caritas Norge: 31.022.000 (2017)

DCG - Drylands Coordination Group, Norway (TKG): 6.400.000 (2018)

Den Norske Advokatforening: 4.650.000 (2018)

Det Kgl. Selskap for Norges Vel: 18.700.000 (2019)

Digni - tidl. Bistandsnemnda: 161.500.000 (2017)

FOKUS - Forum for Women and Development: 35.382.652 (2018)

FORUM for utvikling og miljø: 5.000.000 (2017)

FORUT - Solidaritetsaksjon for utvikling: 28.000.000 (2018)

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI): 1.220.000 (2018)

Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation: 800.000 (2017)

Hei Verden: 1.950.000 (2017)

IHSG - Internasjonal helse- og sosialgruppe: 300.000 (2017)

JOIN good forces (tidl. CRN - Christian Relief Network): 15.000.000 (2017)

KFUK-KFUM Global: 8.000.000 (2019)

Kirkens Nødhjelp: 188.400.000 (2019)

LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke: 21.000.000 (2018)

Lions Aid Norway: 7.000.000 (2017)

LO - Landsorganisasjonen i Norge: 24.000.000 (2018)

NAC – Afghanistankomiteen: 12.500.000 (2018)

NIF - Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité: 11.700.000 (2019)

The Norwegian Copyright Development. Association (Norcode): 2.000.000 (2017)

Norges Kristne Råd: 1.500.000 (2017)

Norsk Folkehjelp: 140.000.000 (2019)

Norsk Ornitologisk Forening: 2.070.000 (2017)

Norsk Sykepleierforbund: 5.850.000 (2018)

Plan Norge: 44.000.000 (2019)

Redd Barna Norge: 200.000.000 (2018)

Regnskogfondet: 82.000.000 (2017)

Right to Play: 30.500.000 (2019)

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH): 26.300.000 (2017)

Stiftelsen Prosjekt Haiti: 1.500.000 (2017)

Stiftelsen SOS-Barnebyer: 19.450.000 (2019)

Strømmestiftelsen: 72.688.460 (2018)

Publisert 14.02.2017
Sist oppdatert 14.02.2017