Tildeling til sivilt samfunn 2016

Her er oversikten over ferdigbehandlede søknader over kap.post 160.70 Sivilt samfunn.

Beløpene under viser planlagte tildelinger i 2016. Endringer gjennom året vil kunne forekomme. Det tas forbehold om eventuelle feil i tabellene. Avtalebeløpene for 2015 baserer seg på opprinnelig avtale og inkluderer ikke eventuelle tilleggstildelinger.

Flere organisasjoner får i tillegg til nedforstående tilskudd til særlig prioriterte tematiske og geografiske satsinger fra ulike budsjettposter. Se også UDs tildelingsbrev til Norad. Se oversikt over aktuelle organisasjoner.

Organisasjoner som har fått tilbud om ny avtale - basert på RAM Light-vurderinger

Alle beløp er oppgitt i norske kroner. 

Atlas-alliansen

Avtalebeløp 2016: 63.000.000
Avtalebeløp 2015: 63.000.000
Avtalelengde: 4 år

CARE

Avtalebeløp 2016: 62.700.000
Avtalebeløp 2015: 57.000.000
Avtalelengde: 4 år

KFUK/KFUM

Avtalebeløp 2016: 5.000.000 
Avtalebeløp 2015: 5.000.000 
Avtalelengde: 4 år

Kirkens Nødhjelp

Avtalebeløp 2016: 179.400.000 
Avtalebeløp 2015: 156.000.000 
Avtalelengde: 4 år

Norges Idrettsforbund

Avtalebeløp 2016: 10.200.000
Avtalebeløp 2015: 11.300.000
Avtalelengde: 3 år

Norges Vel

Avtalebeløp 2016: 18.700.000
Avtalebeløp 2015: 17.000.000
Avtalelengde: 4 år

Norsk Folkehjelp

Avtalebeløp 2016: 136.315.000 
Avtalebeløp 2015: 121.795.000
Avtalelengde: 4 år

Norsk Sykepleierforbund

Avtalebeløp 2016: 5.850.000 
Avtalebeløp 2015: 6.500.000
Avtalelengde: 3 år

Plan International Norge

Avtalebeløp 2016: 44.000.000 
Avtalebeløp 2015: 41.916.000
Avtalelengde: 4 år

Right To Play

Avtalebeløp 2016: 27.500.000 
Avtalebeløp 2015: 25.000.000
Avtalelengde: 4 år

SOS Barnebyer

Avtalebeløp 2016: 19.450.000 
Avtalebeløp 2015: 18.500.000
Avtalelengde: 4 år

Utdanningsforbundet

Avtalebeløp 2016: 4.200.000 
Avtalebeløp 2015: 4.430.000
Avtalelengde: 1 år

Øvrige organisasjoner som har fått tilbud om ny avtale 

Alle beløp er oppgitt i norske kroner. 

Advokatforeningen

Avtalebeløp 2016: 4.700.000
Avtalebeløp 2015: 4.900.000
Avtalelengde: 3 år

Afghanistankomiteen

Avtalebeløp 2016: 12.500.000
Avtalebeløp 2015:   8.516.618
Avtalelengde: 3 år

CapaCare

Avtalebeløp 2016: 650.000
Avtalebeløp 2015: 500.000
Avtalelengde: 2 år

Deaf Aid

Avtalebeløp 2016: 3.000.000
Avtalebeløp 2015: 3.050.000
Avtalelengde: 1 år

Lions Aid Norway

Avtalebeløp 2016: 7.000.000
Avtalebeløp 2015: 6.500.000
Avtalelengde: 2 år

LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Avtalebeløp 2016: 2.600.000
Avtalebeløp 2015: 2.000.000
Avtalelengde: 3 år

Løpende avtaler uten endringer 

Avtalebeløp gjelder for 2016. Alle beløp er oppgitt i norske kroner. 

ACT - African Conservation Tillage network - 3.000.000
ActionAid International - 10.000.000 
Adina Stiftelsen - 900.000 
ADRA-Norge - 26.938.613 
AIDSPAN - 1.800.000 
Al Sarwar Trust - 300.000 
BRAC - Building Resources Across Communities - 3.400.000 
Camfed - Campaign for Female Education - 5.000.000 
Caritas Norge - 31.022.000 
DCG - Drylands Coordination Group, Norway (Tørrlands-koordineringsgruppen) - 6.400.000 
Digni - 161.500.000 
Fagforbundet Telemark - 1.600.000 
FIAN Norge - 1.312.500 
FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - 34.360.000 
ForUM for utvikling og miljø - 5.500.000 
FORUT - 28.000.000 
Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation - 800.000 
Hauge Micro Finance AS - 870.000 
Hei Verden - 1.950.000 
ICIMOD - International Centre for Integrated Mountain Development - 500.000 
IDEA Foundation - 550.000 
IHSG - Internasjonal helse- og sosialgruppe - 300.000 
Integrity Action - 3.635.574 
IUCN - International Union for the Conservation of Nature - 21.000.000 
JOIN good forces (tidl. CRN - Christian Relief Network) - 15.000.000 
Kaalmo helseorganisasjon - 600.000 
Kvekerhjelpen - 3.200.000 
LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - 21.000.000 
LO - Landsorganisasjonen i Norge - 24.000.000 
Norcode - The Norwegian Copyright Development Association - 2.000.000 
Norges Kristne Råd - 1.500.000 
Norges Røde Kors - 69.999.997 
Norges Speiderforbund - 600.000 
Norsk Ornitologisk Forening - 2.000.000 
PANOS Institute - 4.000.000 
Redd Barna Norge - 200.000.000 
Regnskogfondet - 82 .000.000 
SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond - 26.300.000 
Stiftelsen Prosjekt Haiti - 1.500.000 
Strømmestiftelsen - 64.324.000 
The Global Network of People Living with HIV/AIDS - 2.000.000 
TRF - Thomson Reuters Foundation - 2.700.000 
Utviklingsfondet - 38.510.620 
WWF Norge - 37.599.999 
YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - 1.250.000

Publisert 17.03.2016
Sist oppdatert 08.03.2017