Tildeling til sivilt samfunn 2015

Her er oversikten over ferdigbehandlede søknader over kap.post 160.70 Sivilt samfunn. 

Tallene gjelder kap.post 160.70 og presenteres med forbehold om eventuell klagesaksbehandling. Tabellene kan bli oppdatert.

Organisasjoner som har fått tilbud om ny samarbeidsavtale

Alle beløp er oppgitt i norsk kroner

FOKUS*
Avtalebeløp 2015: 34.360.000
Endring fra 2014: 6.854.000
Avtalelengde: 4 år
Totalt avtalebeløp: 133.480.000
*2014-tall for Fokus er fratrukket støtte til KFUK/KFUM, SAIH og AiN som fra 2015 har fått videreført støtte gjennom egne avtaler med Norad

FORUM
Avtalebeløp 2015: 6.100.000
Endring fra 2014: -640.000
Avtalelengde: 3 år
Totalt avtalebeløp: 16.600.000

LO
Avtalebeløp 2015: 24.000.000
Endring fra 2014: - 3.000.000
Avtalelengde: 4 år 
Totalt avtalebeløp: 96.000.000

Namibiaforeningen
Avtalebeløp 2015: 3.750.000
Endring fra 2014: -2.250.000
Avtalelengde: 1 år
Totalt avtalebeløp: 3.750.000

Redd Barna Norge
Avtalebeløp 2015: 200.000.000
Endring fra 2014: 47.000.000
Avtalelengde: 4 år
Totalt avtalebeløp: 800.000.000

TKG (Tørrlandskoordinerings-gruppen)
Avtalebeløp 2015: 6.750.000
Endring fra 2014: -350.000
Avtalelengde: 3 år
Totalt avtalebeløp: 19.550.000

Organisasjoner som har fått tilbud om ny prosjektavtale

Alle beløp er oppgitt i norsk kroner

Blå Kors
Avtalebeløp 2015: 1.500.000
Endring fra 2014: -100.000
Avtalelengde: 3 år
Totalt avtalebeløp: 4.500.000

Grønn-Hagen
Avtalebeløp 2015: 800.000
Endring fra 2014: 300.000
Avtalelengde: 3 år
Totalt avtalebeløp: 2.400.000

Hei Verden
Avtalebeløp 2015: 1.950.000
Endring fra 2014: 50.000
Avtalelengde: 3 år
Totalt avtalebeløp: 5.850.000

IHSG Internasjonal helse og sosialgruppe
Avtalebeløp 2015: 300.000
Endring fra 2014: 50.000
Avtalelengde: 3 år
Totalt avtalebeløp: 900.000

JOIN good forces*
Avtalebeløp 2015: 4.500.000
Endring fra 2014: - 
Avtalelengde: -
Totalt avtalebeløp: -
*Avtalebeløp på JOIN good forces er ikke endelig besluttet. 4,5 mill. representerer foreløpig tildeling.

LHLs International tuberculosis foundation (LHL International)
Avtalebeløp 2015: 21.000.000
Endring fra 2014: 1.000.000
Avtalelengde: 3 år
Totalt avtalebeløp: 63.000.000

LNU
Avtalebeløp 2015: 1.300.000
Endring fra 2014: -200.000
Avtalelengde: 1 år
Totalt avtalebeløp: 1.300.000

Norcode
Avtalebeløp 2015: 2.000.000
Endring fra 2014: 0
Avtalelengde: 3 år
Totalt avtalebeløp: 6.000.000

Norges Kristne Råd 
Avtalebeløp 2015: 1.500.000
Endring fra 2014: -200.000
Avtalelengde: 3 år
Totalt avtalebeløp: 4.500.000

Norsk Ornitologisk Forening
Avtalebeløp 2015: 2.000.000
Endring fra 2014: 138.800
Avtalelengde: 3 år
Totalt avtalebeløp: 6.000.000

Prosjekt Haiti
Avtalebeløp 2015: 1.500.000 
Endring fra 2014: 500.000
Avtalelengde: 3 år
Totalt avtalebeløp: 4.500.000

Vennskap Nord/Sør
Avtalebeløp 2015: 2.000.000
Endring fra 2014: -500.000
Avtalelengde: 1 år
Totalt avtalebeløp: 2.000.000

YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Avtalebeløp 2015: 1.250.000
Endring fra 2014: -150.000
Avtalelengde: 2 år
Totalt avtalebeløp: 2.500.000

Capa Care
Avtalebeløp 2015: 500.000
Endring fra 2014: 500.000
Avtalelengde: 1 år
Totalt avtalebeløp: 500.000

Kvekerhjelpen
Avtalebeløp 2015: 3.200.000
Endring fra 2014: 2.000.000
Avtalelengde: 2 år
Totalt avtalebeløp: 5.200.000

Organisasjoner med løpende avtale som har fått økning

Avtalebeløp gjelder for 2015. Endring fra år 2014 står oppgitt i parentes. Alle beløp er oppgitt i norske kroner. 

ADRA-Norge 27.600.000 (4.600.000)
Atlas-alliansen 63.000.000 (4.000.000)
Caritas Norge 30.521.700 (2.770.000)
Digni 168.650.000 (8.300.000)
Strømmestiftelsen 59.266.000 (2.266.000)
Kirkens Nødhjelp 154.028.000 (1.318.000)
Right to Play 25.000.000 (3.000.000)
SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 26.200.000 (2.200.000)
Naturvernforbundet* 10.175.000 (2.175.000)
*Økning i tilskudd til Naturvernforbundet er knyttet til ren energimidler

Organisasjoner med løpende samarbeidsavtaler uten endringer 

Avtalebeløp gjelder for 2015. Alle beløp er oppgitt i norske kroner. 

Utviklingsfondet 41.000.000
Norges Vel 17.000.000
SOS-Barnebyer 18.500.000
WWF Norge 37.600.000
Regnskogfondet 82.000.000
Utdanningsforbundet 4.430.000
FORUT 28.000.000
Plan Norge 41.916.000
Care Norge 57.000.000
Norges Røde Kors 70.000.000
Norsk Sykepleierforbund 6.500.000
NIF - Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité 11.300.000
Norsk Folkehjelp 121.795.000
KFUK-KFUM Global 5.000.000

Løpende prosjektavtaler uten endring

Avtalebeløp gjelder for 2015. Alle beløp er oppgitt i norske kroner. 

AiN - Afghanistankomiteen i Norge 8.516.118
Alfalah Scholarship Scheme 250.000
Bistandstorget 1.600.000
Deaf Aid 3.050.000
Den Norske Advokatforening 4.900.000
Human-Etisk Forbund 300.000
Isha Development Committee 500.000
Leger uten grenser Norge 8.000.000
Lions Aid Norway 7.000.000
LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2.996.467
PWYP - Publish What You Pay, Norway 5.000.000
Sabona 300.000
Shelter Norway 2.000.000
UiT - Universitetet i Tromsø 650.000
Adina Stiftelsen 900.000
Al Sarwar Trust 300.000
Fagforbundet Telemark 2.000.000
FIAN - FoodFirst Information and Action Network Norge 1.873.750
Hauge Micro Finance AS 870.000
IDEA Foundation 900.000
Kaalmo helseorganisasjon 600.000
Norges Speiderforbund 650.000

Organisasjoner som har fått avslag på søknad om tilskudd

Beløpet oppgitt er det organisasjonen søkte om i 2015. Alle beløp er oppgitt i norske kroner.  

Afzal Mera 160.000
Al Mudassar 350.000
Alam Pur 216.588
DDVANA 500.000
Faro AS 500.000
Foreningen for Privat Initiativ i Kambodsja 533.849
Foreningen Futuro Rio 405.000
Hedda Foundation 985.760
Hjelp-Igatha 460.400
IMPACT Norway 706.651
Joy School 218.000
Kakua Music 382.500
MYSA Mathare 2.804.100
Nasjonalt kompetansesenter 582.000
NorAfriends Norge 430.000
Norsk Somalisk 716.275
Oslo Center for peace and human rights 2.354.535
PNWC Pak 302.486
Refugee Alliance 1.107.550
SANED Foundation 840.000
SEDO – Ektavt in 446.237
Shah Hamadan Foundation Norway/Pak Norwegian Welfare Research Centre 350.000
Sierra Leones Venner 4.939.147
SMILE International 698.002
Stiftelsen Antidoping Norge 2.036.419
Stiftelsen FEE Norway 680.800
Stiftelsen Golden Colombia 348.000
Stiftelsen Norsk Nødhjelp 479.339
Stiftelsen YES 355.000
Stiftelsen Yme 5.517.250
SuSan Design 552.500
The Norwegian Human Rights Fund NHRF 1.348.000
Urtehagen Stiftelse 499.626
Venner av Uganda 1.635.522
Xanaano Foreldreløse i Somalia 424.005
Rahma Islamic Relief Fund 7.214.902
Tanzaniaprosjektet 800.000
Transparency International Norway 2.125.000

Publisert 18.03.2015
Sist oppdatert 24.03.2015