Støtter mangfold og kreativitet

Fairtrade-festival  på Karmøy, diasporamiljø med fokus på den arabiske våren og artikler til det konservative tidsskriftet Minerva er blant de 23 søknadene som  alle fikk støtte til å gjennomføre enkeltstående informasjonstiltak fra Norad i 2012.
fairtrade_stand inforstøtte
Foto: Fairtrade

Hvert år gir Norad ca 2,9 millioner kroner for informasjonsaktiviteter om Nord- Sør spørsmål. Norad mottok 48 søknader med en samlet søknadsum på over 7,4 millioner.

- Utover generelle krav til kvalitet og gjennomførbarhet, har Norad prioritert kreative tiltak, distriktstiltak, aktører fra diasporamiljøer og tiltak som retter seg mot utradisjonelle målgrupper i behandlingen av søknadene, sier Vigdis Halvorsen, underdirektør i avdeling for sivilt samfunn.

Tilskudd til enkeltavtaler 2012:

Africa Centre for Information and Development (ACID) - 100 000 
Arbeipartiet - 140 000 
Arbeiderpartiet  - 100 000 
Asle Toje - 180 000 
AUF - 100 000 
Bistandsstiftelsen ARC-Aid - 80 000 
Blå Kors Norge - 200 000 
Diaspora Network - 100 000 
Forandre Verden - 100 000 
Habitat Norge - 160 000 
Handelskampanjen co/ Utviklingsfondet - 150 000 
Høyre - 80 000 
Human Rights House Foundation - 200 000 
Internasjonalt Seminar Tromsø - 150 000 
Isha Development Committee - 50 000 
Karmøy Fairtrade - 150 000 
Leger uten grenser - 100 000 
Norges sosiale forum - 180 000 
Norsk Form - 200 000 
Sauda Kommune - 100 000 
Støttegruppen for fred i Sudan - 60 000 
Tax Justice Network - 150 000 
Transnational Arts Production (TRAP) - 100 000 

Totalt er informasjonsstøtten på 91 millioner kroner i året. Hoveddelen av disse midlene går til flerårige avtaler. Hovedsøknadsrunden for nye rammeavtaler for perioden 2011-2014 ble avsluttet i fjor, men tre nye avtaler for perioden 2012-2014 er inngått med henholdsvis Plan Norge, Publish What You Pay Norge og LO.

Opplysning for folket

Norads støtte til folkeopplysning skal nå ut til flest mulig ulike grupper og mennesker i det norske samfunnet; den skal opplyse om hvordan folk og grupper over hele landet kan aktivt involvere seg i demokratiske prosesser mot global urettferdighet; og den skal oppfordre til at de som mottar informasjon forholder seg til dette på en kritisk måte, reflekterer rundt spørsmål som tas opp og kan debattere rundt temaer som presenteres.

Publisert 02.05.2012
Sist oppdatert 16.02.2015