Stor interesse for strategiske partnerskap

20 konseptskisser for strategiske partnerskap med næringslivet inviteres til å sende inn full søknad.

Norad gjennomførte før sommeren en utlysning for konseptskisser for å identifisere mulige strategiske partnerskap mellom Norad og næringslivet, i samarbeid med ikke-kommersielle aktører.

Formålet for utlysningen var å identifisere prosjekter som kan løse spesifikke flaskehalser i verdikjeder i utviklingsland, som et utgangspunkt for dialog om ferdigstilling av prosjektdesign og mulig finansiering.

- Utlysningen var en prøvepilot, og har gitt viktige erfaringer med tanke på en mulig framtidig, permanent ordning. Dette gir Norad en mulighet til å være med i utformingen av gode prosjekter som kan bidra til å løse flaskehalser for næringsutvikling i utviklingsland, sier seksjonsleder Paul Wade i Norads seksjon for næringsutvikling.

Høy kvalitet

Norad mottok totalt 78 konseptskisser, med en samlet søknadssum på 1,04 milliarder kroner til søknadsfristen 15. juni.

Etter en samlet vurdering av konseptskissene er 20 konseptskisser plukket ut for videre dialog – hvorav 12 prosjekter umiddelbart blir invitert til å formulere en full søknad i 2017. De øvrige åtte søkerne inviteres til en mulig dialog i 2018. Ifølge Wade var responsen på utlysningen var større enn forventet.

- I utgangspunktet var det antatt at tentativt fem søknader ville kunne være aktuelle for en videre dialog. Men grunnet den store responsen og høy kvalitet på mange av skissene, har vi besluttet at flere søkere får muligheten til å videreutvikle prosjektet og formulere en full søknad, sier Wade.

Samtidig understreker han at det ikke gitt at Norad går videre med finansiering til alle prosjektforslagene. Dette avhenger av den videre dialogen.

Alle søknadene er vurdert og rangert etter score, som vektlegger 1) utviklingseffekt, 2) prosjektkvalitet og 3) partner.

De fleste prosjektskissene fokuserte på land i Øst-Afrika og sørlige Afrika, etterfulgt av Colombia. Sektorvis er de fleste prosjektforslagene - og størst kumulativt søknadsbeløp - i jordbruk, fulgt av fornybar energi, IKT/teknologiske innovasjonssentre og akvakultur.

Følgende søkere inviteres til videre dialog om full søknad i 2017:

 1. Caritas: Jordbruk, Colombia
 2. Utviklingsfondet/GIZ: Jordbruk, Etiopia
 3. Utviklingsfondet/GIZ: Yrkesfaglig utdanning, Etiopia
 4. NCBA CLUSA: Yrkesfaglig utdanning (jordbruk), Mosambik
 5. Partnership for Change: Vareproduksjon, Etiopia
 6. ProBogota/International Development Norway: IKT, Colombia
 7. Himalpartner: Fornybar energi, Nepal
 8. Equity Group Foundation: Jordbruk, Kenya
 9. Musika: Jordbruk, Zambia/Malawi
 10. Blackfordby College/Blue Planet: Akvakultur, Zimbabwe
 11. IKT Norge: IKT, Myanmar
 12. Worldfish: Akvakultur, Zambia/Tanzania

  2018:
    
 13. Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)/Norges Vel: Fornybar energy, Kenya
 14. Woord en Daad: Jordbruk, Uganda
 15. MEDA/SEAF: Finanstilgang, Øst-Afrika
 16. Norges Vel: Jordbruk, Mosambik
 17. Farm Africa: Jordbruk, Tanzania
 18. Twin&Twin trading: Jordbruk, Uganda
 19. The Technical University of Kenya: Fiskeri/jordbruk, Kenya
 20. Ol Pejeta Conservancy: Jordbruk, Kenya/Uganda
Publisert 05.09.2017
Sist oppdatert 05.09.2017