Nye avtaler med frivillige organisasjoner

Norad er i ferd med å inngå nye avtaler med flere norske frivillige organisasjoner. Oversikt over tilskuddene forventes å være klar før påske.

I disse dager sendes det brev fra Norad til organisasjonene om nivå på støtten og spesielle avklaringer. I løpet av de nærmeste ukene vil Norad og organisasjonene undertegne formelle avtaler. Arbeidet forventes å være ferdig før påske. En liste over tilskuddene vil da bli publisert på norad.no.

Noen organisasjoner får større tilskudd enn tidligere. Til grunn for dette ligger de konkrete behovene for støtte i landene hvor organisasjonene er aktive.

Det legges vekt på gode resultater, kostnadseffektiv drift og god kontroll med pengene. Organisasjonene må også demonstrere tydelig merverdi: at partnerne deres i fattige land får mer igjen for samarbeidet enn kun penger.

Det har også betydning at en organisasjon har innsats på fagområder som er spesielt viktig i norsk utviklingspolitikk, som f. eks. utdanning for jenter. Avtalene vil være av ulik varighet, fra ett til fem år.

Det er også en rekke organisasjoner som får avslag på sine søknader om tilskudd. Dette skyldes enten at de ikke tilfredsstiller de grunnleggende betingelsene, eller at de ikke når opp i konkurransen om pengene. 

Publisert 25.03.2014
Sist oppdatert 16.02.2015