Norads tildelinger til frivillige organisasjoner 2010

Her får du en oversikt over Norads tildelinger til frivillige organisasjoner i 2010. Siden blir oppdatert.

Samarbeidsavtaler og kjernestøtteavtaler

 • Atlas-alliansen - 79 000 000
 • Bistandsnemnda - 145 000 000
 • CARE Norge - 56 000 000
 • Caritas Norge - 19 000 000
 • EMIS - 30 145 000
 • Flyktninghjelpen - 17 000 000
 • FOKUS - 32 000 000
 • Forum for utvikling og miljø - 5 740 000
 • FORUT - 30 700 000
 • Kirkens Nødhjelp - 221 748 000
 • Kgl. Selskap for Norges Vel - 13 000 000
 • Landsorganisasjonen (LO) - 27 460 000
 • Namibiaforeningen - 6 000 000
 • Norges Idrettsforbund - 8 000 000
 • Norges Røde Kors - 57 000 000
 • Norsk Folkehjelp - 130 800 000
 • Norsk Sykepleierforbund - 6 500 000
 • Plan Norge - 35 000 000
 • Redd Barna - 118 000 000
 • Regnskogfondet - 49 500 000
 • RF direktestøtte - 12 500 000
 • SAIH - 19 850 000
 • SOS Barnebyer - 12 000 000
 • Strømmestiftelsen - 40 700 000
 • Tørrlandskoordineringsgr - 6 300 000
 • Utdanningsforbundet  - 4 500 000
 • Utviklingsfondet - 34 500 000
 • WWF-Norge - 56 000 000

 Treårige prosjektavtaler - sivilt samfunn

 • ADRA Norge (2007-2010) - 5 000 000
 • Advokatforeningen (2010-2012) - 4 000 000
 • Bistandstorget (2008-2010) - 1 550 000
 • Blå Kors (2009-2011)  - 1 600 000
 • Deaf Aid (2010-2012) - 850 000
 • FIAN-Norway (2010-2012) - 1 500 000
 • Global Aid Network (GAN) (2009-2011) - 800 000
 • Global Aid Network (GAN) (2008-2010) - 900 000
 • Humanetisk forbund (2010-2012) - 700 000
 • HEI Verden (2009-2011) - 1 500 000
 • ICDP (2009-2011) - 1 000 000
 • KFUK-KFUM Global (2010-2012) - 2 474 000
 • KS (Kommunenes interesse og arb.giv.org) (2007-2010) - 6 500 000
 • Kvekerhjelp (2008-2010) - 1 182 000
 • LNU (2008-2010) - 1 800 000
 • Leger uten grenser (2010-2012) - 8 700 000
 • Lions Aid  Norway (2010-2012) -  6 000 000
 • NBBL (2009-2012) - 1 500 000
 • Norges Kristne Råd (2009-2012) - 1 700 000
 • Norges Naturvernforbund (2009-2011) - 870 000
 • Norges Speiderforbund (2008-2010) - 825 000
 • Right to play Norge (2010-2012) - 4 500 000
 • Rådet for psykisk helse (2010-2012) - 1 000 000
 • Tano Trust (2009-2011) - 630 000
 • Universitetet i Tromsø (2010-2012) - 650 000
 • Vennskap Nord/Sør (2010-2012) - 3 000 000
 • YME (2009-2011) - 3 500 000  

Prosjektavtaler - sivilt samfunn

 • Adopsjonsforum - 135 000
 • Alpaca Norway- Andes - 300 000
 • Arc-Aid foundation - 1 300 000
 • Better Life - 500 000
 • Bækkelagets Sportsklub - 1 000 000
 • Chivi Foundation - 130 000
 • Fagforbundet Telemark - 1 084 000
 • FAIR - 350 000
 • Foreningen Haugesund Rotifunk - 150 000
 • Friends of the Mind- Norge - 250 000
 • Health & Development International (N) - 800 000
 • Hordaland Fylkeskommune - 260 000
 • Impact Forum Norway - 400 000
 • Inter-Folk - 500 000
 • Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) - 250 000
 • Isha Development Committee - 200 000
 • LLH - 1 500 000
 • NORCODE - 1 500 000
 • Norges Musikkorps Forbund (NMF) - 500 000
 • Norsk Bibliotekforening - 72 000
 • Norsk Judoforbund - 525 000
 • Norsk Ergoterapeutforbund - 50 000
 • Norsk Ornitogogisk Forening - 800 000
 • Norwegian Disabled Care Foundation - 500 000
 • Oikos - Økologisk Landslag - 1 400 000
 • Ole Vig vdg skole - 400 000
 • PAKpiloten - 2 484 000
 • Response network - 1 000 000
 • Rhama Islamic Relief fund - 500 000
 • Sabona - 100 000
 • Selvhjelp I Afghanistan - 300 000
 • Skogselskapet I Oppland - 2 000 000
 • Stiftelsen Dissimilis - 225 000
 • Stiftelsen LAMS - 160 000
 • Stiftelsen Prosjekt Haiti - 500 000
 • Tanzaniaprosjektet - 500 000
 • Transparency International Norge - 750 000
 • Tromsø Mine Victim Resource Center - 2 000 000
 • Universitetssykehuset Nord- Norge - 300 000
 • Vennskapsforeningen Norge-Libanon -VNL - 200 000
 • Vision for All Norge - 200 000
 • Voksenopplæringsforbundet - 650 000
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - 1 430 000
Publisert 28.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015