Norad tilbyr syv organisasjoner avtaler

Norad mottok 37 søknader på til sammen 491 millioner i den årlige søknadsrunden for norske organisasjoner for 2018.

Oppdatering juni 2018: Se hva de ulike organisasjonene mottar i støtte

Syv søknader er plukket ut for videre dialog om tilskudd. Disse kommer fra følgende organisasjoner: 

  • Caritas
  • Regnskogsfondet
  • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
  • Digni 
  • Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
  • Capacare
  • Hei Verden

I tillegg har fire søkere har fått tilbud om støtte til utfasing av pågående prosjekter. Dette gjelder Prosjekt Haiti, JOIN Good Forces, Norsk Ornitologisk Forening og Grønn Hagen. Øvrige søknader avslås.

Nå bærekraftsmålene

Ifølge avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn var det hard konkurranse og høy kvalitet på mange av søknadene.

- Analyser av og forståelse for politikk, kultur og samfunn i det enkelte land er en forutsetning for å oppnå resultater og samfunnsmessige endringer. Evne til læring og tilpasning er også sentralt for å få best mulig effekt av støtten, sier Fone.

Hun understreker at de norske sivilsamfunnsorganisasjonene er viktige partnere for å nå bærekraftsmålene gjennom arbeid for å fremme demokratisering, realisering av menneskerettigheter og reduksjon av fattigdom.

Flere land har innført lover som begrenser sivilt samfunn og handlingsrommet for det sivile samfunn er under press flere steder i verden. 

- Dette skjerper kravene til profesjonalitet og kontekstforståelse hos norske og internasjonale organisasjoner som skal operere i utviklingsland og støtte lokale organisasjoner der. De norske organisasjonene har et særlig ansvar blant annet for å styrke kompetanse og kapasitet hos sine partnere.

Endelig utfall av søknadsrunden for sivilt samfunn – med tildelingsbeløp og avtalevarighet - publiseres først på norad.no når alle avtaler er inngått.

Publisert 15.03.2018
Sist oppdatert 15.03.2018