Inngår avtale med CIVICUS

Norad inngår en femårig avtale med sivilsamfunnsorganisasjonen på 26,35 millioner kroner.

CIVICUS er et nettverk av individer og sivilsamfunnsorganisasjoner i 178 land. Med avtalen ønsker Norad å blant annet støtte unge aktivister som er sentrale i sine hjemland.

Innskrenket rom for sivilt samfunn er en realitet. Samtidig settes lokale problemstillinger på global dagsorden ved hjelp av sosiale medier. Den arabiske våren og #metoo er to eksempler.

Den nye avtalen gjør det mulig for CIVICUS å samle og støtte aktivistene i deres arbeid.

- CIVICUS har etablert seg som en ledende stemme når det kommer til situasjonen for sivilt samfunn rundt om i verden. CIVICUS vil prøve ut nye måter å arbeide på, som også deres medlemsorganisasjoner, Norad og andre giverorganisasjoner kan dra nytte av, sier avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn.

Lokal selvbestemmelse

For mange aktivister oppleves det som at man står alene, og at arbeidet står og faller på enkeltpersoner. Målet er at midlene skal bidra til å skape nettverk mellom aktivister og bevegelser, slik at de kan lære av hverandres erfaringer, enten de jobber for samme sak eller ikke. CIVICUS vil gjennomføre opplæring og hjelpe aktivister å knytte bånd til etablerte organisasjoner.

Ofte går midler til sivilt samfunn gjennom organisasjoner i Norge og i andre giverland. Med avtalen håper Norad i større grad å gi lokalt sivilsamfunn større selvbestemmelse. CIVICUS skal derfor utforske ulike måter for å nå ut til sivilt samfunn på: På den ene siden vil de jobbe for å styrke sivil samfunn gjennom etablerte lokale organisasjoner, og på den andre siden vil de jobbe med for eksempel bevegelser som er store i sosiale medier. Formålet er å begrense utenlandske mellomledd og sikre lokal forankring.

Avtalen er kommet i stand etter at CIVICUS tok initiativ til en større dialog med sine medlemsorganisasjoner og flere giverland om maktoverføring fra utenlandske til lokale organisasjoner.

Mer om temaet på Noradbloggen: Sosiale bevegelser og aktivistenes tid

 

Publisert 11.09.2018
Sist oppdatert 11.09.2018